04.04.2019

Legi - Reilan koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä

Esi- ja perusopetus

Torstai 4.4.2019 klo 14.15-15.15

 

 1. Läsnäolijat

  1. Nestori Mäkelä, osaamispalvelupäällikkö, pj

  2. Koulun henkilökunnan edustajat:

   1. Outi Salo

   2. Taina Sivonen

   3. Riikka Virtanen, sihteeri

  3. Katri kajantola, erityisopettaja, poistui kello 15.22

  4. Terveydenhoitaja Outi Eilu

  5. Christa Chryssanthou (terveydenhoitajaharjoittelija)

  6. Vanhempainyhdistyksen edustaja, Taru Tyni

  7. Oppilaiden edustaja: Elsa Wahlman

  8. Hanna Piironen, koulukuraattori

  9. Sirpa Ruotsalainen, poissa

  10. Olli Lahtonen

 

 1. Ajankohtaiset asiat

Opetusjärjestelyt ja opetusryhmät ensi lukuvuodeksi on päätetty, ja samalla Reilan kouluun saadaan vakinaistettua koulunkäynninohjaaja. Aiemmin koulunkäynninohjaajan palkkaus oli riippuvainen hankerahoituksesta.

Koulukuljetusta ei täydy tänä vuonna kilpailuttaa ja järjestelyjen kuljetusten suhteen pitäisi toimia samalla tavoin kuin tänä lukuvuonna.

 

 1. Sisäilmaselvitys/Reila

Muutamat oppilaat ovat oirehtineet ja terveydenhoitaja sekä rehtori olivat saaneet ilmoituksen asiasta. Huoleen reagoitiin silloin, ja koulussa tutkittiin joulukuussa 2018 yhden luokan kuntoa. Kellaritilan kunnon vuoksi luokkatila otettiin pois käytöstä ja samalla päätettiin koulun perusteellisemmasta tutkimuksesta. Viime kuussa koulua tutkittiin aistinvaraisesti,  ja tällä hetkellä Reilan koulussa on käynnissä rakenneavaukset näytteenottoa varten. Kaasumittaukset, joilla tutkitaan ilmavirtauksia, tehdään ensi viikolla. Tämän jälkeen saadaan suositukset toimenpiteiksi. Joka tapauksessa luokan pinnat ja lattiat tehdään uusiksi, ja ulkoa salaojitus laitetaan kuntoon. Raportin mukaan muut kunnostukset tehdään tarpeen mukaan.

Tulevan lukuvuoden opetusjärjestelyihin näiden toimenpiteiden ei oleteta tällä hetkellä vaikuttavan, mutta mahdollisesti toimenpiteiden venyessä kesäloman yli voidaan hyödyntää esimerkiksi ruokalaluokkaa opetuskäyttöön.

Oppilaiden edustajan mukaan tutkimukset eivät ole häirinneet koulunkäyntiä. 1. Oppilaiden terveyden-, turvallisuuden- ja hyvinvoinnin huolehtiminen

  1. Terveyden edistäminen

   1. Yhteistyö terveydenhoitajan kanssa

Terveydenhoitaja Outi Eilu toimii yhteistyössä kaikkien Pyhäranna koulujen kanssa.

Suuremmilta vahingoilta on onneksi vältytty ja esimerkiksi vakuutusilmoituksia ei ole esimerkiksi pahemmin täytetty.

Suuhygienistit ovat myös olleet kiertämässä kouluja ja neuvomassa hammashygieniaa.

   1. Siisteys

Koulun siisteys ei ole Reilassa samaa tasoa kuin aiemmin on ollut. Paperipyyhkeet ja saippua ovat olleet loppu vähän väliä. Usein likaa on ollut siellä täällä ja pintoja on pyyhkimättä.

Kesän aikana hoidetaan perussiivous, ja kesän jälkeen siivous tullaan järjestämään omalla henkilökunnalla.

 

  1. Turvallisuuden edistäminen

   1. Koulun turvallisuus

    1. Tilat

Tilojen tarkoituksenmukaisuus ja riittävyys luovat tilojen turvallisuutta. Reilan tilat ovat näiltä osin riittävät. Palo-ovet tulee korjata itsestään sulkeutuviksi ja tämän teknisen puolen päällikkö Olli Lahtonen lupasi hoitaa kuntoon tilaamalla korjauksen.

    1. Alueet

Koulun henkilökunta ja vanhempainyhdistys kaipaa aitaa rajaamaan koulun aluetta. Aidasta keskusteltiin lokakuun yhteisöllisessä oppilashuollossa, jolloin materiaalit olivat jo kunnalla. Aita kuitenkin puuttuu edelleen.

Koulun pihalla käytössä olevat valvontakamerat ovat olleet käytössä syksystä asti, ja isoimmat vahingonteot ovat jääneet pois.

Kentän sivulla olevat kuopat tulisi turvallisuuden vuoksi täyttää.

    1. Aktiiviset kehittämisehdotukset

Aita tulisi hoitaa kuntoon.

   1. Turvallisuussuunnitelman päivitys

Turvallisuussuunnitelma tulisi päivittää kaikkien Pyhärannan koulujen osalta. Reilan koulussa tulee uusia esimerkiksi myös kaikki poistumiskartat.

 

   1. Koulumatkojen turvallisuus

    1. Koulukuljetukset

Rehtori saa välillä palautetta koulumatkojen turvallisuudesta. Lähinnä palaute koskee kännyköitä tai kielenkäyttöä kuljetuksen aikana.

 

    1. Itse kulkevat

Reilan oppilailla on hyvä tilanne kevyen liikenteen väylän toimivuuden vuoksi.  1. Hyvinvoinnin huolehtiminen

   1. Henkilökunnan rooli

Koulun hengen tulee olla sellainen, että lähimmälle aikuiselle voi kertoa huolensa ja asiasta voi keskustella. Koulupäivä on osa lapsen arkea ja siksi on tärkeää kiinnittää huomiota oppilaiden hyvinvointiin. Asiat tulee hoitaa yhteistyössä perheiden ja mahdollisesti sosiaalipuolen kuten koulukuraattorin kanssa.

Somessa tapahtuva kiusaaminen on aiheuttanut nyt huolta kunnassa. Lähinnä tämä koskee vapaa-aikaa, mutta valitettavasti nämä tällaiset vapaa-ajan konfliktit eskaloituvat helposti kouluaikana.

Reilan koulussa tullaan aloitteen perusteella reagoimaan ja kokeillaan myös viimeistään syyslukukauden alussa välituntitoimintaa, jossa oppilailla on mahdollisuus tulla keskustelemaan opettajan kanssa kahden kesken halutessaan.

 

   1. Miten voidaan parantaa?

  1. Arviointi jne.

   1. Arvioinnin kehittäminen

   2. Moniammatillisen avun saanti

 

 1. Oppilashuollon ohjausryhmä

Ryhmää ei ole muodostettu eikä ryhmä näin ollen ole siis kokoontunutkaan. Ryhmä tulisi muodostaa kunnan hallinnon väestä lisättynä kolmannen sektorin toimijoilla.

 

 1. Vanhempainyhdistysten rooli

  1. Palaveri sl/2018

   1. Vastuiden, toiminnan ja kommunikoinnin yhtenäistäminen

Vanhempainyhdistykset kokoontuivat syksyllä ja yhtenäistivät käytäntöjään joiltain osin. Tilaisuudessa keskusteltiin esimerkiksi luokkaretkikäytänteistä sekä rahan käytöstä.

 

 1. Vanhempainyhdistyksen ja oppilaskunnan kuulumiset

  1. Vanhempainyhdistys

Vanhempainyhdistys pyörii tällä hetkellä hyvin ja yhteistyö muiden vanhempainyhdistysten kanssa toimii hyvin.

Vanhempainyhdistys toivoo lisää valoa koulun liikuntasaliin mennessä ja lähdettäessä. Lisäksi myös vanhempainyhdistyksessä oli toiveena aidan kunnostaminen.

Vanhempainyhdistyksessä on toive siitä, että kuntatasolla joku voisi kertoa ja keskustella lasten kanssa heidän tasollaan lapsiin kohdistuvasta rikollisuudesta.

 

  1. Oppilaskunta

Oppilaskunta toivoo uusia tietokoneita. Oppilaat toivovat myös kentän päätyyn verkkoa, jotta pallo pysyy kentällä. Uusiin koneisiin rahat ovat varattuna kunnan talousarviossa, mutta kentän takaista piha-aluetta suojaava verkkoaita jää selvitettäväksi. 1. Terveydenhoitajan kuulumiset

Epidemiat ovat normaalin rajoissa. Reilan koulussa vanhempia huolestuttaa sisäilmaongelmat.

 

 1. Kuraattorin kuulumiset

Ei erityistä huomioitavaa, ongelmat lähinnä yksilöllisiä ongelmia eikä niinkään yhteisöllistä.

 

 1. Hankkeet

  1. Tasa-Arvo

Hankerahasta saadaan resurssiopettaja Ihodeen ja Rohdaisiin sekä koulunkäynninohjaaja kuntaan.

 

  1. Kerhotoiminta

Kerhotoimintaan saatiin lisärahoitusta ensi lukuvuodeksi. Myös kolmannen sektorin toimijat voivat pitää kerhoa kouluissa. Tällöin vaaditaan rikosrekisteriote kerhon vetäjältä.

 

 1. Muut asiat 1. Seuraava kokous

 

Seuraava kokous on 9.10. kello 14.15