20.4.2015

Reilan koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä

20.4.2015 kello 14.15

Läsnä:

Katri Kajantola, erityisopettaja

Hanna Piironen, koulukuraattori

Outi Eilu, terveydenhoitaja

Outi Ankelo, rehtori

Taina Sivonen, luokanopettaja

Riikka Virtanen, luokanopettaja

 

Poissa:

Anna Stolt, vanhempainyhdistyksen edustaja

 

1.       Kokous avattiin kello 14.15. Puheenjohtajaksi valittiin rehtori Outi Ankelo ja sihteeriksi Riikka Virtanen.

2.       Edellisen kokouksen suunnitellut tapahtumat käytiin läpi. Todettiin, että tapahtumat ovat toteutuneet esikoululaisille suunniteltua tunnetaitoryhmää lukuun ottamatta.

3.       Tutustuttiin Reilan koulun hyvinvointikyselyyn. Todettiin, että oppilaat ovat pääosin tyytyväisiä koulunkäyntiinsä.

4.       Käytiin läpi edellisessä kokouksessa sovittuja toimenpiteitä. Aidan osalta todettiin, että asia on edelleen auki, mutta kuntaan on oltu yhteydessä asiassa. Uusi luistelukoppi on tullut nyt pihaan, mutta kopin maalaus- ja sähköistystyöt ovat kesken. Toivottiin, että vanha koppi sijoitettaisiin koulun pihaan pienempien kauppa- ja muiden leikkien iloksi. Koulun uusi käytäntö siitä, että oppilaat eivät saa ns. nollavälitunnilla ennen koulun alkua mennä takapihalle, on toiminut suhteellisen hyvin. Ryhmäperhepäivähoitopaikka Kirsikan väeltä pyydetään vielä seuraavaan tiedotteeseen pyyntöä siitä, että vanhemmat eivät jättäisi autojaan käymään takapihalla viedessään lapsiaan hoitoon. Järjestyssääntöjen päivitys jää syksyyn. Päivitykseen otetaan mukaan sekä vanhempainyhdistyksen että oppilaskunnan edustajat.

5.       Sovittiin, että syksyllä pidetään koulun terveydellisten olojen tarkistus, johon osallistuvat terveydenhoitaja, opettajat sekä työterveyden edustaja.

6.       Keskustelimme oppilashuollon arvioinnin toimivuudesta ja toteuttamisesta sekä arvioinnista yleensä. Päätettiin, että kouluviihtyvyyskysely toteutetaan osana tätä arviointia joka toinen vuosi. Lisäksi voidaan kartoittaa tiettyjä tarkentavia osa-alueita yksittäisinä kyselyinä.  Todettiin maaliskuun olevan hyvä aika kouluviihtyvyyskyselyn toteuttamiseen.

Ryhmän itsearviointina todettiin, että ryhmä on ryhdistänyt toimintaa oppilashuollon ja viihtyvyyden lisäämiseksi ja tuonut työhön tiettyä struktuuria. Toivottiin löytää luonteva tapa tiedottaa ryhmän toiminnasta vanhempia ja vanhempainyhdistyksen jäseniä, sillä tämän hetkisen tuntuman mukaan kunnan internetsivuilla olevat pöytäkirjat eivät tunnu tavoittavan vanhempia.

Lisäksi pohdittiin, että miten järjestetään huoltajille mahdollisuus arvioida koulun toimintaa anonyymisti. Päätettiin selvittää, että olisiko tällainen arviointi mahdollisuus suorittaa joko Wilman tai kunnan internetsivujen kautta.

7.       Ryhmän seuraavaksi kokousajankohdaksi valittiin 10.9.2015 kello 13.15. Tällöin kokous toimii suunnittelukokouksena lukuvuoden 2015-2016 toimintaa koskien. Suunnittelukokoukseen pyydetään oppilaskunnasta kaksi edustajaa mukaan.

8.       Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.00.