8.9.2016

YHTEISÖLLISEN OPPILASHUOLTORYHMÄN KOKOUS 8.9.2016 KELLO 14.00

LÄSNÄ:

Wilma Stenius, oppilaskunnan edustaja

Jenni  Turpeinen, terveydenhoitaja

Katri Kajantola, erityisopettaja

Hanna Viskari, vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja

Outi Ankelo, koulun johtaja

Riikka Virtanen, luokanopettaja

 

1.       Kokous avattiin kokouksen kello 14.20. Puheenjohtajaksi valittiin Outi Ankelo ja kirjuriksi Riikka Virtanen.

 

2.       Palattiin edellisen kokouksen aiheisiin;

-pihasuunnitelma ei ole edennyt vielä

-koulun uudet säännöt ovat voimassa

-vanhempainilta koululla 29.8., käsiteltiin uutta opetussuunnitelmaa ja koulun järjestyssäännöt

-arviointikysely toteutuu tämän lukuvuoden aikana

 

3.       Syksyn tapahtumia:

Jo toteutuneita tapahtumia:

-koulun avaus kirkko

-koulurauhan julistaminen

-kalapäivä

-pyörätien avaus

-kansanmusiikkikonsertti

-monialainen oppimiskokonaisuus teemalla Meri ja sen rannat

Tulevia tapahtumia:

-luistelukisa

-Unicef –kävely

-Kodin ja koulun päivä 30.9.

 

4.       Ajankohtaista koulussa tänä lukuvuonna:

Iltapäivähoito on koulun tiloissa.  Koulussa on käytössä pitkät välitunnit maanantaisin ja keskiviikkoisin.  Vuoden painopisteenä on tänä vuonna hyvät tavat. Hyvissä tavoissa painotetaan ”tärkeitä sanoja” aina kutakin omassa jaksossaan. Lukuvuoden kehityskohteena on käsityöluokka Kirsikan alakertaan. Koulun isommat oppilaat ovat visioineet tulevan käsityöluokan ulkoasua ja välineiden ja kalusteiden sijoittelua käsityöluokassa, ja saimme tutustua oppilaskunnan edustajan visioon tulevasta käsityöluokasta. Koodauksen lisäys on myös lukuvuoden kehityskohteena.

 

5.       Keskusteltiin kahden tunnin yhdistämisen mielekkyydestä ja oppilaiden jaksamisesta. Todettiin, ettei jaksamisessa ole ollut ongelmaa. Oppilaskunnan edustaja kommentoi, että pitkät välkät ovat mukavia, koska tällöin ehtii käynnistämään pelin tai leikin hyvin ja pelaamaankin sitä. Vanhempia on myös mietityttänyt koulupäivien pituus ja niiden pituuden iso vaihtelu.

 

6.       Tällä hetkellä tuntuu, että koulun alussa ollut kihomato-ongelma on hallinnassa, eikä uusia tapauksia ole ollut. Terveydenhoitaja Outi Eilu palaa töihin vuodenvaihteessa. Terveystarkastuksia on toisella ja kolmannella luokalla ja lääkärintarkastus ensimmäisellä ja viidennellä luokalla.

 

7.       Oppilaskunnan edustaja ei ole saanut palautetta muilta pyynnöistä huolimatta.

 

8.       Oppilaskunta valitaan uudelleen syyskuun aikana.

 

9.       Sovittiin, että seuraavaan yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokoukseen tuodaan koulun arviointia koskeva lomakkeisto ennen kuin se toimitetaan huoltajille ja oppilaille vastattavaksi. Näin oppilashuoltohenkilöstö voi omalta osaltaan vaikuttaa lomakkeen kysymyspatteristoon.

 

10.   Seuraava kokous on 20.4.2016 kello 14.15.

 

 

11.   Kokous päätettiin kello 14.45.