Aamu- ja iltapäivätoiminta 2019

07.06.2019

Aamu- ja iltapäivätoiminnan esite ja maksut lukuvuodelle 2019-2020 

Syksyn 2019 hakemus 17.6.19 mennessä tästä. Tarkemmat ohjeet Wilman kautta. Pyhärannassa on kolme aamu- ja iltapäivätoimintapaikkaa esikoululaisille sekä ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Aamutoiminta on avoinna klo 6.30 - koulupäivän alkamiseen ja iltapäivätoiminta koulupäivän päättymisestä klo 17.00 asti. Esikoululaiset voivat olla aamu- tai  iltapäivätoimintapaikassa ko. aikoja pidempään toimintapaikkojen aukioloaikojen puitteissa.

Mikäli esikoululainen tarvitsee aamu- ja/tai iltapäivätoimintaa toimintapaikkojen aukioloaikojen ulkopuolella, tulee hänelle hakea päivähoitolain mukainen hoitopaikka.

Aamu-ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä. Koulujen loma-aikoina esikoululaisille järjestetään hakemuksesta päivähoitoa.


HAKEUTUMINEN TOIMINTAAN

Aamu- ja iltapäivätoimintapaikka myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan.
Aamu- ja iltapäivätoiminnan lomakkeita saa kunnanvirastosta ja kunnan nettisivujen lomakepankista.
Hakuajasta ilmoitetaan Wilman kautta, kunnan kotisivuilla ja UutisAnkkurissa. Toimintaan tulee hakeutua ensisijaisesti hakuaikana, mutta hakemuksia vastaanotetaan myös muina aikoina.


MUUTOKSET TOIMINTAAN

Muutokset toiminta-aikaan (toimintapäivien lukumäärä tai päivän pituus) on anottava erillisellä lomakkeella vähintään 1 kalenterikuukausi ennen muutosajankohtaa. Muutos edellyttää toiminnan järjestäjän suostumusta.
Aamu – ja iltapäivätoiminnan muutoshakemuslomakkeita saa kunnanvirastosta ja kunnan nettisivujen lomakepankista. 

IRTISANOMINEN
Aamu-ja iltapäivätoiminta paikka tulee irtisanoa kirjallisesti. Irtisanomisaika on kalenterikuukausi. Irtisanomislomakkeita saa kunnanvirastosta tai kunnan nettisivujen lomakepankista.
 
AAMU - JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAPAIKKOJEN YHTEYSTIEDOT


Ihoden iltapäivätoiminta/ Ihoden koulu
Ihoden kylätie 27
27320 Ihode
puh. 044 738 3464

 
Reilan iltapäivätoiminta/Reilan koulu
Eemelintie 6
27340 Reila
puh. 044 738 3436

 
Rohdaisten itapäivätoiminta/ Rohdaisten koulu
Rantatie 5
23950 Pyhäranta
puh. 044 738 3427


 
LISÄTIETOJA puh. 044 738 3432