Aamu- ja iltapäivätoiminta 2020-2021

16.06.2020

 

Hakulomake tästä linkistä. Hakuaika toimintaan on 1.4.-30.4.2021. Toimintaan tulee hakeutua ensisijaisesti hakuaikana.

Mikäli lomakkeen täyttämisessä on ongelmia, ota yhteyttä: Tiia Haltia puh 044 7383 432  tai tiia.haltia@pyharanta.fi


HAKEUTUMINEN TOIMINTAAN

Aamu- ja iltapäivätoimintapaikka myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan.
Hakuajasta ilmoitetaan kunnan kotisivuilla ja UutisAnkkurissa. Toimintaan tulee hakeutua ensisijaisesti hakuaikana.

 

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUT

Toiminnasta peritään maksuja 1.8.2021 alkaen seuraavasti (KH 22.3.2021)

Aamutoiminta:

alle 10 pvä/kk                                                  25€                     

yli 10 pvä/kk                                                    50€

Aamu- ja / tai iltapäivätoiminta:

alle 10 pv/kk, enintään 3 h/pvä                       40€

yli 10 pv/kk, enintään 3h/pvä                          80€

Iltapäivätoiminta:

alle 10 pv, yli 3 h/pvä                                      50€

yli 10 pv, yli 3h/pvä                                         100€

 

- Jos lapsi on sairaana niin, että hän voi osallistua toimintaan enintään 10 pv/kk, peritään puolet kuukausimaksusta.

- Jos sairaudesta johtuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä.

- Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

 

MUUTOKSET TOIMINTAAN

Elokuussa koulujen lukujärjestyksen selvittyä huoltaja voi hakea muutosta hakemaansa apip-toimintaan, mikäli koulun alkamis-ja päättymisajat vaikuttavat lapsen apip-toimintaan osallistumiseen. 
Muulloin toiminnan muutokset  (toimintapäivien lukumäärä tai päivän pituus) on anottava erillisellä lomakkeella vähintään 1 kalenterikuukausi ennen muutosajankohtaa. 

Aamu – ja iltapäivätoiminnan muutoshakemuslomakkeita saa kunnanvirastosta ja kunnan nettisivujen lomakepankista. 

IRTISANOMINEN
Aamu-ja iltapäivätoiminta paikka tulee irtisanoa kirjallisesti. Irtisanomisaika on 1 kalenterikuukausi. Paikka irtisanotaan Aamu- ja iltpäivähoidon muutoshakemus -lomakkeella.


 
AAMU - JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAPAIKKOJEN YHTEYSTIEDOT

Ihoden iltapäivätoiminta/ Ihoden koulu
Ihoden kylätie 27
27320 Ihode
puh. 044 738 3464

 
Reilan iltapäivätoiminta/Reilan koulu
Eemelintie 6
27340 Reila
puh. 044 738 3436

 
Rohdaisten itapäivätoiminta/ Rohdaisten koulu
Rantatie 5
23950 Pyhäranta
puh. 044 738 3427