Aikuissosiaalityö

Anu Mäkelä

Sosiaalityöntekijä
044 738 3419
anu.makela@pyharanta.fi

 

 

Hanna Piironen

Palvelu- ja kehityspäällikkö
044 738 3421
hanna.piironen(at)pyharanta.fi

 

 

 

Aikuissosiaalityö on suunnitelmallista, tavoitteellista, pitkäjänteistä, moniammatillista työtä. Tavoitteena on taloudellisen ja/tai sosiaalisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden kokonaisvaltaisen elämäntilanteen edistäminen ja kuntoutuminen.

Aikuissosiaalityötä on:

Sosiaaliturvaetuuksiin ja sosiaalipalveluihin liittyvä ohjaus ja neuvonta. Asiakkaan kanssa tehtävä palvelusuunnitelma. Asiakkaan työkyvyn arviointiin liittyvä sosiaalisen tilanteen selvittäminen. Kuntouttavaan työtoimintaan liittyvän aktivointisuunnitelman tekeminen yhdessä asiakkaan ja työvoimaviranomaisen kanssa. Asiantuntijana toimiminen asiakas- ja yhteistyöverkostoissa.

Aikuissosiaalityö voi auttaa ja tukea kun:

Tarvitaan sosiaaliturvaetuuksiin ja palveluihin liittyvää neuvontaa ja ohjausta. Ensisijaiset etuudet ovat riittämättömät ja tarvitaan toimeentulotukea. Tarvitaan ohjausta rahankäytössä ja/tai arkielämän hallinnassa. Kun tarvitaan tukea ja apua vaihtoehtojen etsimiseen erilaisissa perheeseen, ihmissuhteisiin, työhön tai koulutukseen liittyvissä vaikeuksissa.

 

TE-palvelut

Kela