"Asiantuntija, lapset, nuoret ja perheet" - työpaikka avoinna

11.09.2017

Pyhärannan kunta hakee asiantuntijaa (lapset, nuoret ja perheet) määräaikaiseen työsopimussuhteiseen tehtävään ajalle 1.10.2017-30.9.2018.

Avoinna oleva tehtävä sijoittuu kahdelle eri vastuualueelle: nuorisotyö ja lapsiperheiden palvelut. 

Nuorisotyön vastuualueelle sijoittuvaan kokonaisuuteen kuuluu nuorten ohjaus nuorisotilalla, leireillä, retkillä ja tapahtumajärjestelyä.
Asiantuntija pyrkii kohtauttamaan nuoria ja hankkimaan resursseja hankkeiden muodossa tavoitteena kuntalaisten hyvinvoinnin lisääminen.

Lapsiperheiden palveluiden vastuualueella tehtäviin kuuluu ensisijaisesti lastensuojelun avohuollon perhetyö, lastensuojeluilmoitusten selvittäminen ja palvelutarpeen arviointi yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa. Lisäksi tehtävään sisältyy muita sosiaalihuoltolain mukaisia tehtäviä, kuten sosiaaliohjausta.

 

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on alempi korkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistoasteinen tutkinto, esim. sosionomi (amk). Ennen tehtävän vastaanottamista valitun tulee esittää lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n tarkoittama rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.
 

Toivomme sinulta hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä työskennellä tavoitteellisesti, verkostoissa ja itsenäisesti.  Valinnassa luetaan eduksi osaaminen lastensuojelu-, perhe- ja nuorisotyöstä sekä sosiaaliohjauksesta.

Työaika on 38,75 h/ vko.  Työhön sisältyy iltatyötä (noin 2 iltaa/vko). Tehtävän palkkaus määräytyy KVTES 04SOS050 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkka on 2 196,92 € kuukaudessa. Tehtävässä oman auton käyttö on välttämätön. Tehtävässä noudatetaan koeaikaa (4 kk).

Hakemukset ansioluetteloineen on toimitettava 29.9. klo 14:00 mennessä osoitteeseen kunta@pyharanta.fi  tai Pyhärannan kunta, Pajamäentie 4  23950 Pyhäranta. Hakemuksia ei palauteta.

Pyhärannan kunta on savuton työpaikka.

Lisätietoja antaa arjen tuen päällikkö Annu Kuusijärvi puh. 044 7383 419 tai operatiivinen johtaja Katja Törrönen puh. 044 7383 424

 

Pyhärannassa 8.9.2017