Asumispalvelut

Hanna Piironen

Palvelu- ja kehityspäällikkö
044 738 3421
hanna.piironen(at)pyharanta.fi

 

 

Kotihoidon palvelut ja kotihoidon tukipalvelut tukevat pyhärantalaisten iäkkäiden ihmisten kotona asumista räätälöidysti ja asiantuntevasti mahdollisimman pitkään. Kun kotiin vietävät palvelut eivät ole iäkkäälle ihmisille enää riittävät kotona asumisen mahdollistajat, on tilanteen vaatiessa mahdollista siirtyä palveluasumiseen.

Pyhärannan kunta ostaa ikäihmisille tehostettua palveluasumista eri yksiköistä joko maksusitoumus- tai palvelusetelisopimuksella. Yksityiset palveluntuottajat sijaitsevat Pyhärannan lisäksi lähikunnissa (Laitila, Rauma, Uusikaupunki, Turku). 

Pyhärantalaisten ikäihmisten laitoshoitoa ostetaan muun muassa Kaukolan kodista, Laitilasta.

Ennen tehostettuun palveluasumiseen tai laitoshoitoon siirtymistä tulee asiakkaan täyttää kaikki kunnassa määritellyt hoitoonpääsykriteerit. Asiakkaan tilanne kartoitetaan moniammatillisessa arviointitiimissä. Lisäksi mahdollisten kotihoidon palveluiden, omaishoidon tuen ja muiden tukipalveluiden käyttöönotto aktivoidaan ja huomioidaan, jotta asiakkaan kotona asumista kyetään arvokkaasti tukemaan mahdollisimman pitkään. 

Lisätietoa ikäihmisten asumispalveluista p. 044 7383 421.