Avohuolto

Avohuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia.

Avohuollon tukitoimiin sosiaalitoimen on viipymättä ryhdyttävä jos lapsen kasvuolosuhteet vaarantuvat tai lapsi omalla käyttäytymisellä vaarantaa hänen kasvua ja kehitystä.