Avoin työpaikka, osaamispalvelupäällikkö

25.01.2017

 

 

Pyhärannan kunta hakee

 

OSAAMISPALVELUPÄÄLLIKKÖÄ

 

1.3.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan rakentamaan ja johtamaan kuntaan perustettavaa ”Legi” -osaamispalvelukeskusta.

 

”Päällikkö, osaamispalvelut” vastaa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen vastuualueista sekä muustakin koulutustarjonnasta kunnanjohtajan alaisuudessa. Valittava henkilö toimii sekä perusopetuksen vastaavana rehtorina että varhaiskasvatuksen hallinnollisena johtajana ja on kunnan operatiivisen johtoryhmän jäsen. Osaamispalvelupäälliköltä edellytetään kykyä rakentaa täysin uudenlainen kunnallisten kasvatus- ja koulutuspalvelujen konsepti sekä jalkauttaa se kunnan vetovoimatekijäksi. Tehtävässä rakennetaan siis aidosti jotain uutta!

 

Kelpoisuusehtona ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 2 §:n mukainen perusopetuksen rehtorin sekä sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 10.1 §:n tarkoittama kelpoisuus toimia varhaiskasvatuksen hallinnollisena johtajana. Kelpoisuusehtojen täyttämisen lisäksi hakijalta odotetaan hyviä vuorovaikutustaitoja, johdonmukaista organisointikykyä, oma-aloitteisuutta sekä talousosaamista. Perehtyneisyys kunnallishallintoon ja kasvatus- ja koulutustoimen toimialaan katsotaan eduksi, kuten myös liike-elämän ja markkinoinnin tuntemus.

 

Viran tehtäväkohtainen palkka on 3 664,11 euroa.

 

Virka täytetään toistaiseksi ja viran täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Tehtävässä edellytetään oman auton käyttöä, vaikkakin suosimme vahvasti esimerkiksi videoneuvottelujen käyttöä.

 

Kunnanhallitukselle osoitettavat kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen ja opinto- ja työtodistuksineen on toimitettava 10.2.2017 klo 12.00 mennessä osoitteella kunta@pyharanta.fi. Hakemuksia ei palauteta ja hakemuksen lähettäminen tulkitaan suostumukseksi antaa päätös sähköisessä muodossa tiedoksi.

 

Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Matti Muukkonen puh. 044-7383 413 tai operatiivinen johtaja Katja Törrönen puh. 044-7383 424.

 

Pyhärannassa 24.1.2017

 

Pyhärannan kunnanjohtaja