Avoin työpaikka, arjen tuen päällikkö

31.01.2017

 

Pyhärannan kunta hakee 1.2.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan

 

ARJEN TUEN PÄÄLLIKKÖÄ

 

johtamaan ja kehittämään Pyhärannan kunnan sosiaalityötä, lastensuojelua ja vammaispalveluja, sekä toimimaan asiakastyössä.

 

”Päällikkö, arjen tuki” koordinoi tiimin muun henkilöstön toimintaa sekä toimii vastaavana sosiaalityöntekijänä ja lastenvalvojana. Arjen tuen päällikkö toimii esimiehenä erityisasiantuntijalle sekä perhetyöntekijälle ja on kunnan johtoryhmän jäsen. Päällikön tulee osallistua Vakka-Suomen sosiaalipäivystykseen.

 

Kelpoisuusehtona virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys ja yhteistyökykyisyys. Perehtyneisyys kunnallishallintoon ja riittävä johtamistaito katsotaan eduksi. Koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi arvostetaan kehittävää työotetta ja vuorovaikutustaitoja.  

Virka täytetään toistaiseksi ja virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämä ote rikosrekisteristä. Palkkaus määräytyy kunnallisen virkaehtosopimuksen mukaisesti. Hakija voi kuitenkin esittää oman palkkatoivomuksensa. Virassa oman auton käyttö on välttämätöntä.

 

Kunnanhallitukselle osoitettavat kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen ja palkkatoivomuksineen on toimitettava 16.2.2017 kello 12:00 mennessä Pyhärannan kuntaan osoitteeseen kunta@pyharanta.fi tai poikkeuksellisesti Pajamäentie 4, 23950 Pyhäranta. Hakemuksia ei palauteta. Lisätietoja antaa: kunnanjohtaja Matti Muukkonen, matti.muukkonen@pyharanta.fi tai 044- 7383413.

 

Pyhärannassa 31.1.2017

 

Pyhärannan kunnanhallituksen puolesta

 

Kunnanjohtaja