Avoin työpaikka, erityisasiantuntija

31.01.2017

 

Pyhärannan kunta hakee 1.2.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan

 

ERITYISASIANTUNTIJAA

 

hoitamaan Pyhärannan kunnan sosiaalityötä, lastensuojelua ja vammaispalveluja, sekä toimimaan asiakastyössä.

 

”Erityisasiantuntija, sosiaalityö ja lastenvalvonta” toimii itsenäisesti kunnan sosiaalityöntekijänä ja lastenvalvojana. Erityisasiantuntija voi erilliskorvausta vastaan osallistua Vakka-Suomen sosiaalipäivystykseen.

 

Kelpoisuusehtona virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys ja yhteistyökykyisyys. Perehtyneisyys kunnallishallintoon katsotaan eduksi. Koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi arvostetaan kehittävää työotetta ja vuorovaikutustaitoja.  

Virka täytetään toistaiseksi ja virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa. Virkaan voidaan myös enintään vuoden määräajaksi ottaa alaa opiskeleva, aineopinnot ja käytännön harjoittelun suorittanut henkilö. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämä ote rikosrekisteristä. Palkkaus määräytyy kunnallisen virkaehtosopimuksen mukaisesti. Hakija voi kuitenkin esittää oman palkkatoivomuksensa. Virassa oman auton käyttö on välttämätöntä.

 

Kunnanhallitukselle osoitettavat kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen ja palkkatoivomuksineen on toimitettava 16.2.2017 kello 12:00 mennessä Pyhärannan kuntaan osoitteeseen kunta@pyharanta.fi tai poikkeuksellisesti Pajamäentie 4, 23950 Pyhäranta. Hakemuksia ei palauteta. Lisätietoja antaa: kunnanjohtaja Matti Muukkonen, matti.muukkonen@pyharanta.fi tai 044- 7383413.

 

Pyhärannassa 31.1.2017

 

Pyhärannan kunnanhallituksen puolesta

 

Kunnanjohtaja