Esityslistat ja pöytäkirjat

Tältä sivulta löydät kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja eri lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat.

Vanhat pöytäkirjat löytyvät hakemistosta 1.1.2013 alkaen.

Esityslistat ja pöytäkirjat 1.4.2014 sisältävät myös liitteet. Liitteitä ei julkaista, mikäli ne sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai sellaisia henkilötietoja, joiden verkkojulkaisemiseen ei ole lain mukaista perustetta, tai mikäli liitteitä ei ole mahdollista julkaista sähköisessä muodossa. 

Esityslistat ja pöytäkirjat

Vuonna 2016 kunnassa toimivat seuraavat lautakunnat:

  • Keskusvaalilautakunta
  • Tarkastuslautakunta
  • Perusturvalautakunta
  • Sivistyslautakunta
  • Vapaa-aikalautakunta
  • Tekninen lautakunta


Vuonna 2017 kunnassa toimii hallitus, valtuusto ja viranomaistoiminnan johtokunta.
Kunnassa on tehty organisaatiouudistus. Uusi strategia on valmistelussa.