Etsivä nuorisotyö Pyhäranta

Minna Kurki

Toiminnanohjaaja
044 738 3458
minna.kurki@pyharanta.fi

 

 

Etsiväntyön palvelut on suunnattu 15-29-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille. Tavoitteena on auttaa nuoria löytämään oikeat palvelut opiskelun, työn ja toimeentulon turvaamiseksi. Etsivän nuorisotyöntekijän kanssa voit selvitellä elämäntilannettasi, suunnitella tulevaisuuttasi ja yhdessä pohtia tarvitsemiasi palveluita.

Nuorisolain mukaan oppilaitokset ja puolustusvoimat ovat velvollisia ilmoittamaan tuen tarpeessa olevan nuoren yhteystiedot etsivään nuorisotyöhön. Etsiviin nuorisotyöntekijöihin voi ottaa yhteyttä myös nuori itse, huoltaja tai muu tukiverkosto, jos nuoren elämänhallintaan tai tulevaisuuden suunnitteluun kaivataan ulkopuolista jutteluapua tai ammatillista palveluohjausta. Etsivän nuorisotyöntekijän kanssa on mahdollista sopia tapaaminen ottamalla yhteyttä.

 

Palvelu on luottamuksellista, nuoren tarpeista lähtevää ja maksutonta!

 

Etsivä nuorisotyöntekijä tapaa nuorta kartoittaen tämän elämäntilannetta ja tulevaisuuden odotuksia. Tämän pohjalta mietitään yhdessä asiakkaan kanssa tukitoimet ja palvelumuodot, joita hän tarvitsee. Etsivä nuorisotyö on nuoren tukena niin kauan, kuin nuori itse kokee tarpeelliseksi. Etsivän nuorisotyön asiakkuudessa tavoitteena on hoitaa yhdessä nuoren kanssa kaikki virastoasioinnit kuntoon. Tässä työssä teemme yhteistyötä alueen palveluntarjoajien kanssa.

Etsivän nuorisotyön työmuotoja ovat palveluohjaus, yksilöohjaus, verkostoyhteistyö, kotikäynnit ja nuoren tukeminen elämän eri osa-alueilla.