Hallintosääntö

Kunnan hallintoa ja päätöksentekomenettelyä varten kunnassa tulee kuntalain 90 §:n mukaan olla hallintosääntö.

Hallintosääntö (voimaan 1.6.2017) 

 

Tietojen saatavuus yleisessä tietoverkossa (kuntalaki 109 §)

Kunnan järjestämiä palveluja sekä kunnan toimintaa koskevat keskeiset tiedot on julkaistava yleisessä tietoverkossa. Yleisessä tietoverkossa on oltava saatavilla ainakin seuraavat tiedot:

1) kuntastrategia;

2) hallintosääntö;

3) talousarvio- ja suunnitelma;

4) tilinpäätös;

5) tarkastuslautakunnan arviointikertomus;

6) tilintarkastuskertomus;

7) kuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset;

8) konserniohje;

9) luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset; valmisteilla.

10) luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten perusteet;

Luottamushenkilöille maksettavat palkkiot

11) palveluista perittävät maksut.

Vanhuspalveluiden tukipalvelut ja maksut

Venepaikkamaksut