Hallintosääntö

Kunnan hallintoa ja päätöksentekomenettelyä varten kunnassa tulee kuntalain 50 §:n mukaan olla hallintosääntö.

Hallintosäännöllä määrätään kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä sekä taloudenhoidosta. Tämän säännön ohella kunnan toimintaa ohjataan seuraavilla johtosäännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena:

  • valtuuston työjärjestys
  • luottamushenkilöiden palkkiosääntö


Johtosääntöjen lisäksi kunnan hallintoa, päätöksentekoa ja taloudenhoitoa ohjataan valtuuston, kunnanhallituksen sekä muiden toimielinten toimivaltansa rajoissa antamilla ohjeilla. Ohjeet ovat toissijaisia suhteessa hallintosääntöön tai em. muihin sääntöihin.

 

Valtuuston työjärjestys
Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Väliajan hallintosääntö 1.1.-30.5.2017

Hallintosääntö (voimaan 1.6.2017)