Hallintosääntö

Kunnan hallintoa ja päätöksentekomenettelyä varten kunnassa tulee kuntalain 90 §:n mukaan olla hallintosääntö.

Hallintosääntö (PDF)

Hallintosääntö html-muodossa


Tietojen saatavuus yleisessä tietoverkossa (kuntalaki 109 §)

Kunnan järjestämiä palveluja sekä kunnan toimintaa koskevat keskeiset tiedot on julkaistava yleisessä tietoverkossa. Yleisessä tietoverkossa on oltava saatavilla ainakin seuraavat tiedot:

1) kuntastrategia;

2) hallintosääntö;

3) talousarvio- ja suunnitelma;

4) tilinpäätös;

5) tarkastuslautakunnan arviointikertomus;

6) tilintarkastuskertomus;

7) kuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset;

8) konserniohje;

9) luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset

10) luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten perusteet;

Luottamushenkilöille maksettavat palkkiot

11) palveluista perittävät maksut.

Vanhuspalveluiden tukipalvelut ja maksut

Venepaikkamaksut

Asiakirjamaksut