Hiljaisten ja rauhallisten alueiden sekä ulkoilu- ja virkistyspaikkojen kysely

21.03.2019

Varsinais-Suomen liitto toteuttaa hiljaisten ja rauhallisten alueiden sekä ulkoilu- ja virkistyspaikkojen kyselyn.

Tämän kyselyn tavoitteena on kerätä kuntalaisten omaan kokemukseen perustuvaa tietoa Varsinais-Suomen hiljaisten alueiden ja retkeily- ja virkistysalueiden sijainneista. Oikeaa tai väärää vastausta ei siis ole, koska vastaajan oma kokemus ja tuntemus on ratkaiseva. Kyselyssä saatavaa tietoa voidaan hyödyntää maakunta- ja kuntatason suunnittelussa, esimerkiksi kaavoituksessa, virkistys- ja ulkoilupaikkojen kehittämisessä tai metsänhoitoa suunniteltaessa. Tulokset julkaistaan lämpökarttoina tai ruututietoina siten, että niistä ei pysty erottamaan yksittäisiä vastauksia ja tulokset toimitetaan myös kuntien käyttöön.

 

Kyselyyn pääsee tästä linkistä: https://app.maptionnaire.com/fi/5548/

 

Kysely toteutetaan osana yhdyskuntasuunnittelun kurssityötä (YTK Pitkä) ja se liittyy myös Varsinais-Suomen liiton luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan laadintaan.