Ihodessa käynnissä arkeologiset inventoinnit

12.05.2017

Ihoden osayleiskaavahankkeessa on noussut esiin tarve laatia alueella muinaismuistoselvitys.

Selvitys tehdään kevään ja kesän aikana.

Palvelu on hankittu Arkebuusi osuuskunnalta.Työn toteuttavat arkeologit Jouko Pukkila ja Jouni Taivainen.

Yhteystiedot: info@arkebuusi.fi   puh. 040 213 9903