Jälkihuolto

Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen velvollisuus on järjestää jälkihuolto lapselle tai nuorelle sijaishuollon päättymisen jälkeen. Jälkihuolto on järjestettävä myös avohuollon tukitoimena tapahtuneen sijoituksen jälkeen, jos se on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta ja kohdistunut lapseen yksin.

Lapselle tai nuorelle tehdään asiakassuunnitelma, johon kirjataan hänen erityisen tuen tarve sekä tarvittavat tukitoimet ja palvelut. Kunnan velvollisuus järjestää jälkihuoltoa päättyy viimeistään kun nuori täyttää 21-vuotta.