Jätevesi-info

30.07.2019

Kuntamme alueella on jäteveden toiminta-alueet:

Ihoden asuntoalue, viettoviemäröinti

Rohdainen asuntoalue, viettoviemäröinti

Kukola asuntoalue

Reila asuntoalue, viettoviemäröinti

Rohdainen-Reila toiminta-alue, paineviemäröinti

 

Edellä mainituissa alueissa on vahvistettu toiminta-alue, joka on viimeisimpänä paineviemärin osalta vahvistettu 2013 ja toimiin alettu ennen vuotta 2014.

Kesällä 2018 paineviemärihanke etenee Kaunissaaresta Reilan puhdistamolle. Arvioimme paineviemärin olevan lokakuussa kokonaisuudessaan valmiina vastaanottamaan liittyjät. Toiminta-alueella kunta määrittelee jätevesiliittymäkriteerit, nämä perustuvat jätevesilakiin.

 

Liittymäsopimuksen, toiminta-alueen kartat, sekä muuta tietoa löydät kunnan nettisivulta

 

Vaikka Jätevesilakiin on kirjattu kiinteistöjen puhdistusvaatimus 31.10.2019 mennessä. Toiminta-alueella on liittymisvelvollisuus ilman tarkennettua päivämäärää, tarkoittaen lähinnä ”heti” verkoston kyettynä vastaanottamaan liittyjän.

 

Paineviemäriin liittyminen:

Viemäriliittymä 4500€ sisältää putken nykyiseen jätevesijärjestelmään asti. Kiinteistölle ei koidu putken asennuksesta erillisiä kustannuksia.

Kiinteistölle jää hankittavaksi kustannuksellaan pumppaamo. Pumppaamo asennetaan yleensä esimerkiksi poistuvien sakokaivojen tilalle. Kuntamme alueella toimii muutama jälleenmyyjä, heiltä voi kysyä tarjouksia sekä pumppaamoon liittyviä kysymyksiä

Paineviemärijärjestelmämme on virtaamaperusteinen, joten ihan kaikki pumppaamot eivät ole soveltuvia kytkettäväksi siihen. Esimerkiksi paineeseen perustuvat ruuvipumppaamot eivät mahdollisesti pysty vaadittavaa virtaamaa tuottamaan.

Muista ilmoittaa vesihuollolle liittymähetken vesimittarilukema. Jätevesimaksua aletaan laskuttamaan vasta paineviemäriin kytkemisen jälkeen, ei sopimuksen allekirjoitushetkellä.

 

Vapautusanomus:

Jos kiinteistön omistaja katsoo olevansa oikeutettu vapautukseen, tulee täyttää vapautusanomus. Pyydämme tutustumaan kuntaliiton infoon, linkki alla. Vapautusanomukset käsittelee ympäristönsuojeluviranomainen. Pääsääntöisesti kiinteistö, jossa on normaalit vesikalusteet ja kiinteistö on asuinkäytössä, vapautusanomuksia ei tulla myöntämään.

 

Esimerkkitapaus: Kiinteistö, jonka WC-vedet johdetaan umpisäiliöön ja harmaavedet sakokaivoon, kiinteistö ei tule täyttämään ympäristöministeriön asettamia perustason puhdistusvaatimuksia, täten vapautusanomusta ei tultaisi myöntämään.

  

Perustason puhdistusvaatimus

Talousjätevedet on puhdistettava siten, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen aineen osalta vähintään 80 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään Ptot 70 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään Ntot 30 prosenttia verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen (perustason puhdistusvaatimus)

 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä talousjätevesien perustason puhdistusvaatimuksen mitoitusperusteista ja menetelmistä.

SYKE on käyttänyt seuraavia laskennallisia päästöarvoja

Pienpuhdistamon ja maasuodatuksen puhdistustehona ovat Ptot 70 %, Ntot 30 %.

Sakokaivon pudistustehona on käytetty Ptot 15 % ja Ntot 10%

 

Vesihuoltolain mukaisesta liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen ja haja-asutuksen jätevesiasetuksen käsittelyvelvoitteista poikkeaminen 

 

Annamme lisätietoja, sekä autamme tarpeen vaatiessa sopimuksen täyttämisessä.

 

Jyrki Nurmi 044-7383430  jyrki.nurmi@pyharanta.fi

Olli Lahtonen 044-7383417   olli.lahtonen@pyharanta.fi