Joukkoliikenne ja seutulippu

Joukkoliikenteen tukemisella edesautetaan koululaisten ja opiskelijoiden matkustamista kunnan sisällä. Seutulippujärjestelmällä tuetaan säännöllisiä liikenneyhteyksiä tarvitsevien liikkumista Vakka-Suomen ja Turun alueella.

Matka.fi - Joukkoliikenteen reittineuvontajärjestelmä.