Kehitysvammaisten palvelut

Katariina Venttola

Erityisasiantuntija (sosiaalipalvelut)
044 7383 434
katariina.venttola@pyharanta.fi

 

 

Outi Mäntynen

Johtava sosiaalityöntekijä
044 7383 419
outi.mantynen@pyharanta.fi

 

SOITTOAIKA arkisin klo. 10-11

 

Kehitysvammahuolto

Kehitysvammaisten erityishuoltoa annetaan henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemia palveluja. Erityishuollon tarkoituksena on edistää henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, hänen toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito.

Erityishuoltoon kuuluvista palveluista on säädetty kehitysvammalaissa. Palveluihin kuuluvat yksilöllinen hoito ja muu huolenpito sekä muu vastaava erityishuollon toteuttamiseksi tarpeellinen toiminta. Erityishuolto-ohjelma (EHO) tehdään jokaisesta erityishuollon tarpeessa olevasta henkilöstä. Kunta järjestää osan erityishuollonpalveluista itse omana toimintana, osa ostetaan ulkopuolisilta palveluntuottajilta.