Kotihoito ja tukipalvelut

Pyhärannan kotihoito vastaa pyhärantalaisille iäkkäille ihmisille kotiin annettavista kotihoidon palveluista, kotihoidon tukipalveluista ja kotisairaanhoidon palveluista. Kaikki Pyhärannan kunnan kotihoidon palvelut tuottaa 1.10.2017 alkaen Attendo oy. Kotihoito voi olla säännöllistä tai tilapäistä. Iäkäs henkilö voi olla myös vain kotihoidon tukipalveluasiakas. Tukipalveluita ovat muun muassa ateria-, kauppa-, ja saunapalvelut. Siivoukseen on mahdollista hakea palveluseteliä kunnalta.

HINNASTO

Lisätietoja kotihoidon palveluista p. 044 7383 421.

Kotihoidon päivystys p. 044 494 1851 (nykyiset asiakkaat).