Kunnanhallituksen jaostot

Pyhärannan kunnan hallintosäännön (31.10.2017 § 42) 4.1 §:n mukaan kunnanhallituksella on kolme (3) jaostoa, joita kutsutaan palvelu-, hallinto- ja elinvoimajaostoiksi tai muilla valtuuston päättämillä nimillä. Hallintosäännön 4 b §:n mukaan jaostot käyttävät kunnanhallituksen niille siirtämää toimivaltaa asioissa, jotka voivat koskea kuntalaisten hyvinvoinnin ja kunnan alueen kehittämistä, kunnan palveluja tai kunnan sisäistä hallintoa. Jaostoja asettaessaan kunnanhallituksen tulee päättää kuinka monta jäsentä ja varajäsentä kuhunkin jaostoon nimetään. Jaostojen varajäseninä voi olla muitakin kuin kunnanhallituksen jäseniä tai varajäseniä. Kuntalain (410/2015) 31.2 §:n mukaan jaoston jäsenenä voi olla myös toimielimen varajäsen.

 

Hallintojaosto 2019-2021
  
JäsenVarajäsen
  
Puonti, Mervi (pj)Pirttinokka, Sinikka 
Poskiparta, Markku (vpj)Heinonen, Jukka
  
Elinvoimajaosto 
  
Heinonen, Jukka (pj)Nurmi, Tanja
Pirttinokka, Sinikka (vpj)Joensuu, Jukka
  
Palvelujaosto 
  
Valmunen-Karru Teija (pj)Joensuu, Jukka
Heinonen, Jukka (vpj)Lehtinen, Riitta