Kunnanhallituksen jaostot

Pyhärannan kunnan hallintosäännön (31.10.2017 § 42) 4.1 §:n mukaan kunnanhallituksella on kolme (3) jaostoa, joita kutsutaan palvelu-, hallinto- ja elinvoimajaostoiksi tai muilla valtuuston päättämillä nimillä. Hallintosäännön 4 b §:n mukaan jaostot käyttävät kunnanhallituksen niille siirtämää toimivaltaa asioissa, jotka voivat koskea kuntalaisten hyvinvoinnin ja kunnan alueen kehittämistä, kunnan palveluja tai kunnan sisäistä hallintoa. Jaostoja asettaessaan kunnanhallituksen tulee päättää kuinka monta jäsentä ja varajäsentä kuhunkin jaostoon nimetään. Jaostojen varajäseninä voi olla muitakin kuin kunnanhallituksen jäseniä tai varajäseniä. Kuntalain (410/2015) 31.2 §:n mukaan jaoston jäsenenä voi olla myös toimielimen varajäsen.

 

Hallintojaosto 
  
JäsenVarajäsen
  
Pirttinokka, Sinikka (pj)Ville, Aerila
Poskiparta, Markku (vpj)Huttela, Helka
Sainio, Arto (3.6.2019 asti)Helminen, Mauri
  
Elinvoimajaosto 
  
Aaltonen, Sari (vpj)Heinonen, Jukka
Aerila, Ville (pj)Helminen, Mauri
Oili Järvi Sainio, Eveliina (29.4.2019 asti)
  
Palvelujaosto 
  
Lehtinen, Riitta (vpj)Luttinen, Rauno
Räsänen, MikkoJoensuu, Jukka
Valmunen-Karru, Teija (pj)From, Sari