Kuntalaisviestintä Pyhärannassa

30.04.2018

Haluatko vaikuttaa, haluatko osallistua, haluatko kuulua ja kuulla?

Kuntalaisviestintä Pyhärannassa
Tällä kyselyllä kartoitamme Pyhärannan asukkaiden mielipiteitä ja toivomuksia siitä, miten asukkaiden ja kunnan välistä vuorovaikutusta voitaisiin kehittää. Kysymykset koskevat sekä nykytilannetta että kehitystoiveita. Kyselyyn vastaaminen vie muutaman minuutin.
Palautteesi on tervetullutta!

Vastaa kyselyyn tästä. Vastausaikaa 13.5.2018 saakka. 

Kunnanhallitus asetti toimikunnan (Iiris Peltomaa pj, Jyrki Nurmi, Mikko Räsänen, Jukka Heinonen, Heidi Arvonen ja Katja Törrönen siht.) pohtimaan sitä, miten kuntalaisten ja luottamushenkilöiden välinen yhteys voitaisiin aiempaa paremmin rakentaa ja miten viranhaltijaviestintä toteutettaisiin osana tätä. Tämä kysely on alku työlle, jonka tarkoituksena osaltaan on kuntalain 29 §:n mukaisen tiedotusvelvollisuuden sekä strategian tavoitteiden toteutuminen koskien entistä avoimempaa ja läpinäkyvämpää kunnallishallintoa.