Kuntouttava työtoiminta

Teemu Tolonen

Toiminnanohjaaja
044 738 3458
teemu.tolonen@pyharanta.fi

 

 

 

Kunnan tulee järjestää yhdessä työvoimahallinnon kanssa kuntouttavaa työtoimintaa, jonka tarkoitus on parantaa työllistymismahdollisuuksia ja elämänhallintakykyä. Se on mielekästä, henkilön toimintakykyä ja osaamista vastaavaa tekemistä vaihtoehtona työttömyydelle. Kuntouttava työtoiminta ei perustu työsuhteeseen eikä sillä saa korvata virka- tai työsuhteessa tehtävää työtä.

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on ehkäistä pitkään jatkuneen työttömyyden negatiivisia vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn. Kuntouttavan työtoiminta tukee toimintakyvyn ylläpitämistä sekä sen avulla on mahdollista löytää uusia reittejä työllistymiseen.

Kuntouttavaan työtoimintaan tullaan aktivointisuunnitelman laadinnan kautta. Kunnan sosiaalitoimi ja työ- ja elinkeinotoimisto tekevät aktivointisuunnitelman yhdessä kuntouttavaan työtoimintaan tulevan asiakkaan kanssa. Aktivointisuunnitelman laatimisen tarkoituksena on tukea asiakkaan toimintakykyä sekä rakentaa pitkään työttömänä olleelle polku työelämään.
Aktivointisuunnitelmalla kartoitetaan asiakkaan kokonaistilanne, jonka pohjalta aletaan miettiä erilaisia työllistymistä edistäviä vaihtoehtoja.