Kuulutukset

Kunnanvaltuston kokouskutsu ja asialista 3.4.2017

Laajan-Kairanpään ranta-asemakaavamuutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaehdotus

Kesätyöllistämistuki 2017

Kesätyöllistämistuen hakulomake

Rakennustarkastajan lupapäätökset 13.3.2017

Ehdokaslistojen yhdistelmä, kuntavaalit 2017

Poikkeusluvan julkipanoilmoitus, Laukola säätiö

Rakennustarkastajan lupapäätökset 6.3.2017

Kuntavaalit 2017

Ilmoittautuminen 1. luokalle

Ilmoittautuminen esiopetukseen

Turun hallinto-oikeuden päätös 10.2.2017

Yksityistieavustusten hakuaika 2017

Kunnanvaltuuston kokouskutsu 23.01.2017 

Rakennustarkastajan lupapäätökset 16.1.2017

Terveyslautakunnan pöytäkirja 14.12.2016

Kunnanvaltuuston kokouskutsu 12.12.2016

Ympäristöterveydenhuollon lautakunnan pöytäkirja 29.11.2016

Rakennustarkastajan lupapäätökset 25.11.2016

Rakennustarkastajan lupapäätökset 14.11.2016

Kunnanvaltuuston kokouskutsu 14.11.2016 

Terveyslautakunnan pöytäkirja 25.10.2016

Päällikkö, kotipalvelut 

Kuulutus ojitustoimituksen päätöksen antamisesta koskien Lahojärvenojan perkaussuunnitelman muuttamista sekä yleisen maantierummun alentamista

Rakennustarkastajan lupapäätökset 13.10.2016

Ugin ympäristöterveydenhuollon ltk:n 13.9.2016 ptk

Ihoden seutukunnan perustamiskokouksen esityslista sekä säännöt

Poikkeuslupaa koskevan päätöksen julkipanoilmoitus Vehmanen Tarja ja Rainer

Rakennustarkastajan lupapäätökset 19.9.2016

Tarjouspyyntö teiden aurauksesta ja hiekoituksesta

Matildanrannan ranta-asemakaavamuutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaehdotus

Ilmoitusvelvollisuus yksityisestä päivähoidosta

Kutsuntakuulutus

Nuorten kesätyöllistämistuki vuonna 2016

Palveluseteliyrittäjähaku

Kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen vuonna 2015 - 2016

Kunnanhallituksen kokoukset ja kokouskutsun toimittaminen vuonna 2016

Kaavoituskatsaus 2014 

Rakennuskielto Kakonjärven tuulipuiston osayleiskaava-alueella

Jätteenkuljetusjärjestelmä Pyhärannassa

Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen

Pyhärannan kunnanvaltuusto 2013-2016

Rakennusvalvonnan maksutaksat 1.1.2014 alkaen

Reila-Rohdainen paineviemärin rakentaminen

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet: Ihode, Polttila

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet: Kappelinpää, Santtio, Hirslahti

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet: Reila, Saarenkylä, Nihtiö

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet: Rohdainen

Viranhaltijapäätösten nähtävilläpitäminen