Kuulutukset

Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnan 5.9.2017 ptk 

Tarjouspyyntö, Tehostetun palveluasumisen hankinta Liitteet: Hankintailmoitus Hilmassa; Palvelusetelin sääntökirja

Tarjouspyyntö  Kulmala, Toivola ja Alamäki 

Ihoden asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Laajan-Kairanpään ranta-asemakaavaehdotuksen nähtävilläolo

Nuoriso-ohjaajan paikka auki

Rakennustarkastajan lupapäätökset 21.8.2017

Turun moottoriseura ry:n melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta

Teiden sulkeminen "SM Oili Jalonen Ralli" -nopeuskilpailun ajaksi 9.9.2017

Aluehallintoviraston kuuleminen valitusten johdosta ( Asia: Uudenkaupungin makeavesialtaan säännöstelyn muuttaminen, Uusikaupunki.

Kukolan Salmelan ym tilojen ranta-asemakaavamuutoksen vireilletulo, OAS, kaavaselostus sekä ranta-asemakaavaehdotus

Kutsuntakuulutus

Rauman iltanäyttelijät ry:n ilmoitus musiikkitapahtuman (kesäteatteri) järjestämisestä Santtion kylärannassa

Ilmoitusvelvollisuus ykstyisestä päivähoidosta

Lasten päivähoitopaikat haettavana toimitakaudeksi 1.8.2017 - 31.8.2018

Kuntavaalit 2017 Valitut ja varamiehet vertausluvuittain

Ilmoittautuminen 1. luokalle

Ilmoittautuminen esiopetukseen

Kuulutus ojitustoimituksen päätöksen antamisesta koskien Lahojärvenojan perkaussuunnitelman muuttamista sekä yleisen maantierummun alentamista

Palveluseteliyrittäjähaku

Kaavoituskatsaus 2014 

Rakennuskielto Kakonjärven tuulipuiston osayleiskaava-alueella

Jätteenkuljetusjärjestelmä Pyhärannassa

Rakennusvalvonnan maksutaksat 1.1.2014 alkaen

Reila-Rohdainen paineviemärin rakentaminen

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet: Ihode, Polttila

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet: Kappelinpää, Santtio, Hirslahti

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet: Reila, Saarenkylä, Nihtiö

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet: Rohdainen