Kuulutukset

Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnan 19.6.2018 ptk 

Hankintailmoitus: Pyhärannan kunnan palveluliikenne

           Hankintailmoitus

           Tarjouspyyntö, Liite 1

           Linkki Hilmaan

Rakennustarkastajan lupapäätökset 15.6.2018

Voimajohdon Kalanti-Kairakatu saneeraustyö 

Kunnanvaltuuston kokous 4.6.2018

Rakennustarkastajan lupapäätös 01.06.2018

Rakennustarkastajan lupapäätös 30.05.2018

Ihoden asemakaavan muutos kortteli 29 osalta, kaavaehdotus

Rakennustarkastajan lupapäätös 28.5.2018

Rakennustarkastajan lupapäätös 25.5.2018

Rakennustarkastajan lupapäätös 19.4.2018

Kunnanjohtajan viranhakuilmoitus

Musiikkiopiston johtokunnan ptk 17.5.2018

Puolustusvoimien kutsuntakuulutus

Kuulutus Turun hallinto-oikeuden päätöksestä/  Luttisen ja Huttelan valitus kunnallisasiassa
                     Päätös
                       

Rakennustarkastajan lupapäätökset 14.5.2018

Rakennuskiellon raukeaminen Kakonjärven tuulivoimapuiston osayleiskaavan alueella

Aluehallintoviraston päätös koskien Kaarni-, Luku- ja Särkijärven keskivedenkorkeuden nostamista ja vesioikeudellisen yhteisön sääntöjen vahvistamista.
             Kuulutus

Aluehallintoviraston päätös koskien Pitkäjärven keskivedenkorkeuden nostamista ja vesioikeudellisen yhteisön sääntöjen vahvistamista.
             Kuulutus
            

Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnan ptk 17.4.2018

Rakennustarkastajan lupapäätökset 18.4.2018

Lastentarhanopettajan määräaikainen tehtävä

Ehdotus Varsinais-Suomen ja Satakunnan merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

      Nähtävillä olevat asiakirjat

Kuulutus maankäyttö- ja rakennuslain 10 A luvun tarkoittaman tuulivoimarakentamista koskevan yleiskaavan valmistelun keskeyttämisestä

Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan valmisteluvaihe, kuulutus

              Linkki Varsinais-Suomen liiton sivuille kaava-aineistoon            

Laajan-Kairanpään ranta-asemakaavamuutoksen voimaantulo

Vaikuta vesiin - vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäriövaikutusten arviointi, kuulemisasiakirjat

Ilmoitusvelvollisuus ykstyisestä päivähoidosta

Kuntavaalit 2017 Valitut ja varamiehet vertausluvuittain

Rakennuskielto Kakonjärven tuulipuiston osayleiskaava-alueella

Jätteenkuljetusjärjestelmä Pyhärannassa

Reila-Rohdainen paineviemärin rakentaminen

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet: Ihode, Polttila

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet: Kappelinpää, Santtio, Hirslahti

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet: Reila, Saarenkylä, Nihtiö

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet: Rohdainen