Kuulutukset

Rakennustarkastajan lupapäätökset 16.11.2017

Pyhärannan kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset, mielipiteet 13.12.2017 V-S ELY-keskukselle

 

Aluehallintoviraston kuuleminen Vesilain mukaisen lupahakemuksen johdosta, Pitkäjärven keskivedenkorkeuden nostaminen ja yhteisön sääntöjen vahvistaminen 9.11.2017

Aluehallintoviraston kuuleminen Vesilain mukaisen lupahakemuksen johdosta, Kaarni-, Luku- ja Särkijärven keskivedenkorkeuden nostaminen ja yhteisön sääntöjen vahvistaminen 9.11.2017

Poikkeuslupaa koskevan päätöksen julkipanoilmoitus 31.10.2017

Pyhärannan Ihoden asemakaavan muutos ja laajennus, kaavaluonnoksen nähtävillä olo 31.10.2017

Pyhärannan Rohdaisten, osa kortteli 71, asemakaavaehdotuksen nähtävillä olo 31.10.2017

Rakennustarkastajan lupapäätökset 30.10.2017

Ihoden asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kutsuntakuulutus

Ilmoitusvelvollisuus ykstyisestä päivähoidosta

Lasten päivähoitopaikat haettavana toimitakaudeksi 1.8.2017 - 31.8.2018

Kuntavaalit 2017 Valitut ja varamiehet vertausluvuittain

Palveluseteliyrittäjähaku

Kaavoituskatsaus 2014 

Rakennuskielto Kakonjärven tuulipuiston osayleiskaava-alueella

Jätteenkuljetusjärjestelmä Pyhärannassa

Rakennusvalvonnan maksutaksat 1.1.2014 alkaen

Reila-Rohdainen paineviemärin rakentaminen

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet: Ihode, Polttila

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet: Kappelinpää, Santtio, Hirslahti

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet: Reila, Saarenkylä, Nihtiö

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet: Rohdainen