Kyläyhdistykset - Elinvoimaiset kylät - Kylissä tapahtuu

26.04.2021

YHTEISTÄ KUMPPANUUTTA -HANKE

Yhteistä kumppanuutta -hanke on Uudenkaupungin, Laitilan ja Pyhärannan kuntien yhteinen kaksivuotinen kehittämishanke, jonka keskeisenä tavoitteena on kehittää kuntien kesken hyviä yhdistysyhteistyön, kansalaisaktiivisuuden ja osallisuuden parantamisen käytäntöjä. Lisäksi tavoitteena on kuntien yhdistysyhteistyön kehittäminen Vakka-Suomen alueella ja yhteistyön tiivistäminen maakunnan järjestöfoorumin kanssa.

Uudenkaupungin kuntakohtaisena tavoitteena on viedä käytäntöön Meidän kaupunkimme -yhdistysohjelmaa ja luoda yhteistoiminnan rakenne yhdessä yhdistystoimijoiden kanssa ohjelman toimenpide-ehdotusten mukaisesti.

 

Yhteistä kumppanuutta -hanke on Uudenkaupungin kaupungin, Laitilan kaupungin ja Pyhärannan kunnan yhteishanke, joka on saanut rahoitusta Leader Ravakalta. Hanketta hallinnoi Uudenkaupungin kaupunki.

  

Kukolan kyläyhdistys
puheenjohtaja Ilkka Kahala puh 040 503 4153

Kyläyhdistys Pleissi

puheenjohtaja Riitta Norrmén, puh. 040 192 6464

sihteeri Jorma Perhe, puh. 040 511 0997


Kyläyhdistys Reidu
puheenjohtaja Markku Laine 0405426144
sihteeri Outi Eeva


Nälkloukkan kyläyhdistys

puheenjohtaja Ilkka Karru, puh. 0400 123 024
sihteeri Tuula Ruohola, puh. 044 018 2596


Lahdenvainion Tuulimylly-yhdistys
puheenjohtaja Jouni Nurmela, puh. 040 827 8348


Santtioseura
puheenjohtaja Hannu Raunela, puh.   045 117 8222

 

Ihoden seutuyhdistys

puheenjohtaja Sanna Siivonen, puh. 040 554 8271

sihteeri Henri Sainio, puh. 044 292 3043

https://ihodenseutuyhdistys.yhdistysavain.fi/

ihoden.seutu(at)gmail.com