Lastenvalvoja

Janika Vauto

Arjen tuen päällikkö, sosiaalityöntekijä
044 738 3419
janika.vauto@pyharanta.fi

 

 

 

Lastenvalvoja ottaa vastaan asiakkaita ajanvarauksella. Lastenvalvojan palveluiden käyttö on vapaaehtoista ja maksutonta.

 

Huolto-ja tapaamissopimukset

Lapsen huolto käsittää hoidon, huolenpidon ja kasvatuksen. Huoltajalla/huoltajilla on oikeus päättää lapsen kasvatuksesta, terveydenhuollosta, sukunimestä, asuinpaikasta ja koulutuksesta, passin hankinnasta ja alle 15-vuotiaan lapsen uskonnosta. Avo-ja avioeron yhteydessä vanhemmat voivat tehdä lastenvalvojan luona kirjallisen sopimuksen lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta.

Lastenvalvoja vahvistaa sopimukset. Jos vanhemmat eivät pääse sopimukseen edellä mainituista asioista, siirtyy ratkaisu käräjäoikeudelle.

 

Elatussopimukset

Lapsella on oikeus saada elatusta molemmilta vanhemmiltaan näiden maksukyvyn mukaan 18 ikävuoteen saakka. Joissain tilanteissa elatusvelvollisuus voi jatkua tämän jälkeenkin.

Erillään asuva vanhempi maksaa osuutensa lapsen elatuksesta elatusapuna toiselle vanhemmalle.

Elatusta koskevat sopimukset on tehtävä kirjallisesti. Sopimukset vahvistaa lastenvalvoja. Toisena vaihtoehtona on hakea elatusapua koskeva päätös oikeudelta.

Tuomioistuimen päätöstä ja vanhempien tekemiä sopimuksia voidaan muuttaa joko vanhempien yhteisellä sopimuksella, jonka lastenvalvoja vahvistaa tai oikeuden päätöksellä.

Elatusavut ovat indeksisidonnaisia. Indeksikorotukset koskevat kaikkia voimassa olevia lapsen elatuksesta annetun lain nojalla tehtyjä elatussopimuksia niiden vahvistamispäivästä riippumatta.

 

Elatustuki

Jos elatusvelvollinen ei maksa sovittua tai oikeuden määräämää elatusmaksua, tulee sitä ensin pyrkiä perimään ulosottoteitse. Mikäli tämä ei onnistu voi elatusapuun oikeutettu hakea Kelan kautta elatustukea. Samoin hän voi hakea osittaista elatustukea Kelasta, mikäli elatusmaksu on elatustukea pienempi.

Elatustuki 1.1.2019 lähtien 158,74 €/kk

 

 

Kela/ Elatustuki

Kela/ Ero perheessä

Kela/ Yhden vanhemman perhe