Luokanopettajan virka

12.03.2015

 

LUOKANOPETTAJAN VIRKA

 

 

 

                      Pyhärannan kunnan sivistystoimessa julistetaan haettavaksi perusopetuksen luokanopettajan virka 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävään valittavalta toivotaan kykyä opettaa teknistä työtä ja liikuntaa. Tehtävään liitetään mahdollisesti myös koulunjohtajan tehtävät ainakin tulevana lukuvuonna 2015-2016. Viran alussa sijoituspaikkana on Ihoden koulu. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.

Pyhärannan kunta on savuton.

Virkaan valitun on ennen työn alkamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa
.

 

 

 

Hakemukset tulee toimittaa sivistystoimenjohtaja Tanja Nurmelle, Pyhärannan kuntaan os. Pajamäentie 4, 23950 Pyhäranta tai sähköpostitse

 

kunta@pyharanta.fi viimeistään 31.3.2015 klo 12.00 mennessä. Hakemukseen tulee liittää selvitys kelpoisuudesta ja CV. Hakemuksia liitteineen ei palauteta

 

 

 

Tiedustelut sähköpostitse sivistystoimenjohtaja Tanja Nurmi, puh. 044 738 3426 tai tanja.nurmi@pyharanta.fi .

 

 

 

 

 

Pyhäranta 10.3.2015

 

 

 

 

 

Sivistystoimenjohtaja