Määräaikainen resurssiopettajan/ luokanopettajan virka

03.04.2014

MÄÄRÄAIKAINEN RESURSSIOPETTAJAN/LUOKANOPETTAJAN VIRKA

 

 

Pyhärannan kunnan sivistystoimessa julistetaan haettavaksi resurssiopettajan/luokanopettajan virka ajalle1.8.2014-31.7.2015.  Viran täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen vaalin vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

 

                      Pyhärannan kunta on savuton.

 

Hakemukset tulee toimittaa sivistystoimenjohtaja Tanja Nurmelle, Pyhärannan kuntaan os. Pajamäentie 4, 23950 Pyhäranta (kuoreen merkintä ”opettajavirkahaku”) tai sähköpostitse tanja.nurmi@pyharanta.fi  viimeistään 23.4.2014 klo 12  mennessä. Hakemukseen tulee liittää CV. Hakemuksia liitteineen ei palauteta.

 

Tiedustelut sivistystoimenjohtaja Tanja Nurmi, puh. 044-7383 426 tai

tanja.nurmi@pyharanta.fi.

 

 

Pyhäranta 3.4.2014                                           

 

 

Sivistystoimenjohtaja