Myös Juko ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon

05.02.2018

MYÖS JUKO YLITYÖ- JA VUORONVAIHTOKIELTOON – VAIKUTUKSET PYHÄRANTAAN EDELLEEN VÄHÄISIÄ

JHL:n, Tehyn ja Superin lisäksi myös JUKO on ilmoittanut samoista työtaistelutoimista eli käynnistää tiistaiaamuna ylityö- ja vuoronvaihtokiellon johtuen valtakunnallisesta kunta-alan työmarkkinaneuvottelujen tilanteesta. Myöskään JUKOn toimet eivät kohdistu viranhaltijoihin, joten tässä vaiheessa Pyhärannan kunnan osalta toimiin sidottujen henkilöiden määrä on edelleen melko rajallinen ja kohdistuu vain päivähoitoon. Ylityökiellossa ja vuoronvaihtokiellossa työsopimussuhteiset työntekijät tekevät vain suunnitellut työvuoronsa. Käytännössä häiriöitä palvelutuotantoon voi tulla ainoastaan, mikäli jostain syystä, esimerkiksi äkillisten sairaustapausten johdosta. Tässä yhteydessä voi muodostua tilanteita, joissa yksiköissä voi tilapäisesti muodostua tilanne, jossa lastentarhanopettajaresurssia ei ole tarjolla normaalitilannetta vastaavasti. Tällöinkin tilapäisesti henkilöstöstä pääosa pyritään järjestämään muulla koulutetulla henkilöstöllä ja vasta tämän jälkeen turvaudutaan epäpätevään henkilöstöön.

JUKO on myös alustavasti ilmoittanut harkitsevansa lakkoa. Tämä tarkoittaa sitä, että myös viranhaltijat, käytännössä opettajakunta tulisi työtaistelutoimien piiriin. Tältä osin kyse ei kuitenkaan ole vielä ajankohtaisesta asiasta, koska varsinaista lakkoilmoitusta ei ole vielä jätetty, jonka lisäksi ministeriöllä on mahdollisuus myös siirtää lakkoa tarvittaessa. Pyhärannan kunta kuitenkin seuraa tilannetta ja reagoi tarvittaessa tavoitteena tuolloinkin turvata koulunkäynti kunnan kouluissa.

Matti Muukkonen
Kunnanjohtaja
matti.muukkonen(at)pyharanta.fi
044-738 3413

Katja Törrönen
Operatiivinen johtaja
katja.torronen(at)pyharanta.fi
044-738 3424.