Myös Tehy ja Super aloittavat työtaistelutoimet

05.02.2018

MYÖS TEHY JA SUPER ALOITTAVAT TYÖTAISTELUTOIMET – EI MERKITTÄVÄÄ VAIKUTUSTA PYHÄRANNAN PALVELUTUOTANTOON

Kunta-alan jumiutuneista neuvotteluista johtuen myös ammattijärjestöt Tehy ja Super aloittavat JHL:n työtaistelutoimia vastaavat toimet, joita ovat ylityö- ja vuoronvaihtokielto. Perusteena on vaatimus palauttaa lomarahat kiky-sopimusta edeltävälle tasolle. Toimet tarkoittavat käytännössä sitä, ettei kyseisten ammattijärjestöjen työntekijät tee ylitöitä tai vaihda vuoroja, jos esimerkiksi työkaveri päivähoidossa sairastuu kesken päivän tai ei pysty tulemaan myöhempään vuoroin. Suunnitellut työvuorot järjestöt ilmoittavat tehtävän normaalisti. Syy ei tällaisessa tilanteessa ole työntekijässä, sillä ammattiliiton jäsenyyden kautta he ovat erottamisen uhalla siihen velvoitettuja.

Pyhärannan kuntaan uudella ilmoituksella ei ole juuri vaikutusta johtuen näiden liittojen jäsenten vähäisestä määrästä Pyhärannan kunnassa. Näin ollen Pyhärannan kunta uskoo edelleen pystyvänsä turvaamaan palvelutuotantonsa viime kädessä esimiehiä hyödyntäen. Näin ollen asiakkaillemme ei työtaisteluista pitäisi tässä vaiheessa olla haittaa. Työnantajalla on myös mahdollisuus edellyttää ylityötä, mikäli esimerkiksi päivähoidossa lapset työtaistelutoimien ja vaikkapa äkillisten sairastumisten vuoksi olisivat vaarassa jäädä yksin hoitopaikkaan. Toimet eivät koske perhepäivähoitoa, eikä virkasuhteista henkilöstöä. Työtaistelutoimet eivät myöskään kohdistu ulkoistettuun kotihoitoon, mutta ovat voimassa Uudenkaupungin tuottamissa terveyspalveluissa.

Pyhärannan kunta pahoittelee mahdollisesti asiakaskunnalle aiheutuvaa epävarmuutta, mutta lupaa kaikin keinoin ylläpitää palvelutuotantoa parhaan asukaskokemuksen aikaansaamiseksi huolimatta julistetuista toimista.

”Vieretysten, vastuullisesti, valiten”

Matti Muukkonen
kunnanjohtaja
matti.muukkonen(at)pyharanta.fi
p. 044 738 3413

Katja Törrönen
operatiivinen johtaja
katja.torronen(at)pyharanta.fi
p. 044 738 3424.