Aamu- ja iltapäivätoiminta

Ohjeita aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten vanhemmille

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tiedote lv 2016-2017

 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta noudattaa  sivistyslautakunnan hyväksymää aamu- ja iltapäivätoiminnan  toimintasuunnitelmaa.

Pyhärannassa on kolme aamu- ja iltapäivätoimintapaikkaa esikoululaisille sekä ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Aamutoiminta on avoinna klo 6.30 - koulupäivän alkamiseen ja iltapäivätoiminta koulupäivän päättymisestä klo 17.00 asti. Esikoululaiset voivat olla aamu- tai  iltapäivätoimintapaikassa ko. aikoja pidempään toimintapaikkojen aukioloaikojen puitteissa.

Mikäli esikoululainen tarvitsee aamu- ja/tai iltapäivätoimintaa toimintapaikkojen aukioloaikojen ulkopuolella, tulee hänelle hakea päivähoitolain mukainen hoitopaikka.

Aamu-ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä. Koulujen loma-aikoina esikoululaisille järjestetään hakemuksesta päivähoitoa.


HAKEUTUMINEN TOIMINTAAN

Aamu- ja iltapäivätoimintapaikka myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan.

Irtisanomisaika on kalenterikuukausi.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan lomakkeita saa kunnanvirastosta ja kunnan nettisivujen lomakepankista.

Hakuaika on huhti-toukokuussa ja siitä ilmoitetaan ilmoitustaululla, kunnan kotisivuilla ja UutisAnkkurissa. Toimintaan tulee hakeutua ensisijaisesti hakuaikana, mutta hakemuksia vastaanotetaan myös muina aikoina.


MUUTOKSET TOIMINTAAN

Muutokset toiminta-aikaan (toimintapäivien lukumäärä tai päivän pituus) on anottava erillisellä lomakkeella vähintään 1 kalenterikuukausi ennen muutosajankohtaa. Muutos edellyttää toiminnan järjestäjän suostumusta.

Aamu – ja iltapäivätoiminnan muutoshakemuslomakkeita saa kunnanvirastosta ja kunnan nettisivujen lomakepankista. 

 

LUKUVUONNA 2016-2017

Rohdaisissa järjestetään iltapäivätoiminta osoitteessa Retkentie 9 as 3. ja 4. Aamutoiminta järjestetään ryhmäperhepäiväkoti Tuiskurannassa.

Ihodessa iltapäivätoiminta toimii nuorisotilassa koulun vieressä. Aamutoiminta järjestetään Ihoden päiväkodissa.

Reilassa iltapäivätoiminta toimii Reilan koulun tiloissa. Aamutoiminta järjestetään ryhmäperhepäiväkoti Kirsikassa.


IRTISANOMINEN
Aamu-ja iltapäivätoiminta paikka tulee irtisanoa kirjallisesti. Irtisanomisaika on kalenterikuukausi. Irtisanomislomakkeita saa kunnanvirastosta tai kunnan nettisivujen lomakepankista.

 

AAMU - JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAPAIKKOJEN YHTEYSTIEDOT

Ihode:
Ihoden Nuorisotila/iltapäivätoiminta
Ihoden kylätie 27
27320 Ihode
puh. 044 738 3464
Ohjaajana Jonna Salmi
 

Reila:
Reilan iltapäivätoiminta/Reilan koulu
Eemelintie 6
27340 Reila
puh. 044 738 3436
Ohjaajana Raija Telen
 

Rohdainen:
Iltapäivätoiminta
Retkentie 9 as. 3 ja 4.
23950 Pyhäranta
puh. 044 738 3427
Ohjaajana Eija Ketola, Iida Eurén ja Mikael Jääskeläinen

 
LISÄTIETOJA puh. 044 738 3432