Kuulutukset

Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnan 19.2.2018 ptk 

Laajan-Kairanpään ranta-asemakaavamuutoksen voimaantulo

Poikkeusluvan julkipanoilmoitus Koskinen Leena ja Erkki

Terveyslautakunnan pöytäkirja 23.1.2018

Poikkeusluvan julkipanoilmoitus Mediset Hoivarakentajat Oy

Ugin ympäristöterveydenhuollonlautakunnan pöytäkirja 19.12.2017

Presidentinvaalit 2018

Ihoden asemakaavan muutos ja laajennus, kaavaehdotus nähtävillä 9.1. - 8.2.2018

Vaikuta vesiin - vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäriövaikutusten arviointi, kuulemisasiakirjat

Merenhoitosuunnitelman kuulemisasiakirja "Suomen meriympäristön tila 2018"

Pyhärannan kunta pyytää vuokraus- tai ostotarjouksia Ihodessa sijaitsevasta tontista
             Kuva tontista

Rohdaisten kortelin 71 osan asemakaavan muutosta koskeva kaavaehdotus nähtävillä 19.12.2017 - 18.1.2018

Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnan 13.12.2017 pöytäkirja 

Ihoden asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kutsuntakuulutus

Ilmoitusvelvollisuus ykstyisestä päivähoidosta

Lasten päivähoitopaikat haettavana toimitakaudeksi 1.8.2017 - 31.8.2018

Kuntavaalit 2017 Valitut ja varamiehet vertausluvuittain

Palveluseteliyrittäjähaku

Kaavoituskatsaus 2014 

Rakennuskielto Kakonjärven tuulipuiston osayleiskaava-alueella

Jätteenkuljetusjärjestelmä Pyhärannassa

Rakennusvalvonnan maksutaksat 1.1.2014 alkaen

Reila-Rohdainen paineviemärin rakentaminen

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet: Ihode, Polttila

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet: Kappelinpää, Santtio, Hirslahti

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet: Reila, Saarenkylä, Nihtiö

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet: Rohdainen