Kuulutukset

Musiikkiopiston johtokunnan ptk 17.5.2018

Puolustusvoimien kutsuntakuulutus

Kuulutus Turun hallinto-oikeuden päätöksestä/  Luttisen ja Huttelan valitus kunnallisasiassa
                     Päätös
                       

Rakennustarkastajan lupapäätökset 14.5.2018

Kunnanjohtajan viranhakuilmoitus

Rakennuskiellon raukeaminen Kakonjärven tuulivoimapuiston osayleiskaavan alueella

Aluehallintoviraston päätös koskien Kaarni-, Luku- ja Särkijärven keskivedenkorkeuden nostamista ja vesioikeudellisen yhteisön sääntöjen vahvistamista.
             Kuulutus

Aluehallintoviraston päätös koskien Pitkäjärven keskivedenkorkeuden nostamista ja vesioikeudellisen yhteisön sääntöjen vahvistamista.
             Kuulutus
            

Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnan ptk 17.4.2018

Rakennustarkastajan lupapäätökset 18.4.2018

Lastentarhanopettajan määräaikainen tehtävä

Ehdotus Varsinais-Suomen ja Satakunnan merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

      Nähtävillä olevat asiakirjat

Kuulutus maankäyttö- ja rakennuslain 10 A luvun tarkoittaman tuulivoimarakentamista koskevan yleiskaavan valmistelun keskeyttämisestä

Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan valmisteluvaihe, kuulutus

              Linkki Varsinais-Suomen liiton sivuille kaava-aineistoon            

Laajan-Kairanpään ranta-asemakaavamuutoksen voimaantulo

Vaikuta vesiin - vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäriövaikutusten arviointi, kuulemisasiakirjat

Ilmoitusvelvollisuus ykstyisestä päivähoidosta

Kuntavaalit 2017 Valitut ja varamiehet vertausluvuittain

Rakennuskielto Kakonjärven tuulipuiston osayleiskaava-alueella

Jätteenkuljetusjärjestelmä Pyhärannassa

Reila-Rohdainen paineviemärin rakentaminen

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet: Ihode, Polttila

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet: Kappelinpää, Santtio, Hirslahti

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet: Reila, Saarenkylä, Nihtiö

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet: Rohdainen