Kaavoitus

Olli Lahtonen

Rakennustarkastaja
puh. 044 738 3417
olli.lahtonen(at)pyharanta.fi

 

 

 

Matti Muukkonen

kunnanjohtaja
puh. 044 7383 413
matti.muukkonen@pyharanta.fi

 

 

 

Vireillä olevat kaavat:

 

IHODEN ASEMAKAAVAN muutos ja laajennus

Kunnanhallitus on päättänyt Ihoden asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vireilletulosta  28.8.2017 § 278.

Kunnanhallitus on 8.1.2018 § 14 päättänyt kuuluttaa asemakaavaehdotuksen ja asettaa sen nähtäville 9.1. - 8.2.2018 väliseksi ajaksi.

OAS

Kaavaselostus

Kaavaehdotus

 

HEMMINMÄKI, Rohdaisten asemakaavan muutos korttelin 71 osa ( vireille KH  18.4.2017 §108)

Vireilletulo, luonnosvaihe
OAS
Kaavaluonnos
Kaavaselostus
Poistuva kaava
Kaavaehdotus

Ehdotusvaihe (KH 18.12.2017 § 405)
Kaavakartta
OAS
Kaavaselostus

  

Kukolan Salmelan ym tilojen ranta-asemakaavakaavamuutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaehdotus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaselostus

Ranta-asemakaavaehdotus

 

Laajan-Kairanpään ranta-asemakaavamuutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaehdotus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaselostus

Kaavaluonnos 

Ranta-asemakaavaehdotus on nähtävillä kunnan kotisivuilla 4.9.-3.10.2017.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaselostus

Kaavaehdotus

  

Matildanrannan ranta-asemakaavamuutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaehdotus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaehdotus

Ihoden osayleiskaava

Kakonjärven tuulivoimapuiston osayleiskaava

 

Ihoden osayleiskaavan kaavaluonnos

Kunnanhallitus on päättänyt Ihoden osayleiskaavan vireille tulosta 17.12.2012 kokouksessaan § 233.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä 2.1. - 15.1.2013 Pyhärannan kunnanvirastossa os. Pajamäentie 4 sekä kunnan kotisivuilla.

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 2.12.2013 - 7.1.2014 Pyhärannan kunnanvirastossa, os. Pajamäentie 4 sekä kunnan kotisivuilla. 

Ihode kartta

Ihode luonnos

Ihode luontoarvojen selvitys

 

Kakonjärven tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kunnanhallitus on päättänyt Kakonjärven osayleiskaavan vireille tulosta kokouksessaan 10.9.2012 § 162.

Kaavan osallistumis-  ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 14.9. - 27.9.2012 kunnanvirastossa.

 

Kakonjärven tuulivoimapuisto OAS

Kaavoituksen ohella hankkeesta on tehty YVA-prosessi, jonka asiakirjat löytyvät sivulta Varsinais-Suomen Ely-keskuksen kotisivuilta.  

 

Muita kaava-asiakirjoja:

Kylä-Salvin asemakaava ( 2.2.2015 )

Rantayleiskaava 17.10.2005 määräykset

Rantayleiskaava karttalehti 1

Rantayleiskaava karttalehti 2

Rantayleiskaava karttalehti 3

Rantayleiskaava muutos KV 16.6.2008

Rantayleiskaava tarkistettu liite 1

Rantayleiskaava tarkistettu liite 2