Yhteystiedot vastuualueittain

ELINVOIMA- JA KEHITYSPALVELUT

 

Kunnanjohtaja Matti Muukkonen
Operatiivinen johtaja Katja Törrönen

044 738 3413
044 738 3424

Palvelu- ja kehityspäällikkö
Hanna Piironen

044 738 3421

Asiantuntija (työllisyys, etsivätyö)
Siiri Suhonen

044 738 3458

Erityisasiantuntija tietopalvelut,
Anna-Kaisa Sjölund
Kirjasto

044 738 3488

02 823 9905

Rakennustarkastaja Olli Lahtonen
ympäristönsuojelu, yksityistieasiat, kunnan kiinteistöt, rakennustarkastus, liikelaitokset, liikenneväylät ja yleiset alueet

044 738 3417

TUKI- JA HALLINTOPALVELUT

 

Operatiivinen johtaja Katja Törrönen
kj:n I sijainen

044 738 3424

Taloussuunnittelija Jukka Haapala

044 738 3416

ma. toimistosihteeri
Anne Laivo

044 738 3432

Asiantuntija (hallinto)
Tiina Peltoniemi

044 738 3411

Ostolaskut, myyntilaskut, palkkahallinto Kunnan Taitoa Oy

020 639 9400

Asiantuntija (palvelut ja henkilöstö)
Elisa Juhola

044 738 3415

ICT-asiantuntija Erkki Laasonen

044 738 3422 

Rakennustarkastaja Olli Lahtonen
ympäristönsuojelu, yksityistieasiat, kunnan kiinteistöt, rakennustarkastus, liikelaitokset, liikenneväylät ja yleiset alueet

044 738 3417

Laitosmies Kai Rinne

044 738 3442

Vesi- ja viemärilaitoksen hoitaja Jyrki Nurmi

044 738 3430

Teknisen toimen työajan ulkopuolinen päivystysnumero

044 738 3440

PALVELUT

 

Päällikkö arjen tuki, sosiaalityöntekijä Annu Kuusijärvi
sosiaalitoimen hallinto, lastenvalvojan tehtävät, vammaispalvelu, lastensuojelu

044 738 3419

Palvelu- ja kehityspäällikkö Hanna Piironen
kotihoito- ja tukipalvelut, omaishoidon tuki, päivätoiminta, vanhustyö

044 738 3421

Asiantuntija Siiri Suhonen, kuntouttava työtoiminta, etsivä työ

044 738 3458

Kotihoidon päivystys

044 494 1851

 

 

Ihoden koulun koulunjohtaja Petri Hautakoski

044 738 3425

Ihoden koulun opettajainhuone

044 738 3438

Osaamispalvelupäällikkö (varhaiskasvatus, esiopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, koulutoimi)

Nestori Mäkelä

044 738 3431

Rohdaisten koulu, koulunjohtaja Tytti Kaskinen

040 578 3923

Rohdaisten koulun keittiö Tuula Raumonen

044 738 3433

Kiertävä erityisopettaja Katri Kajantola

044 738 3443

Reilan koulun opettajainhuone, koulunjohtaja Outi Salo

044 738 3435

Reilan koulun keittiö Kirsi Inkinen

044 738 3468 

Päiväkoti Satakieli, Ihode
Tuiskurannan yksikkö, Rohdainen

044 738 3463
044 738 3462

Päiväkodin johtaja Marjut Ravonius

044 738 3420

Ryhmäperhepäivähoitokoti Kirsikka, Reila

044 738 3461

Ihoden aamu- ja iltapäivätoiminta

044 738 3464

Rohdaisten iltapäivätoiminta

044 738 3427

Reilan iltapäivätoiminta

044 738 3436