Ajankohtaista

Elämä Lapselle-konserttiin lähtijät!

Palauta henkilötietolomake (huoltajan allekirjoituksella) ja osallistumismaksu Emmille ma 28.8. mennessä.

AVUSTUKSET KUNNASSA 2017

- yksityistie
- nuoriso
- liikunta
- kulttuuri
- muut
- koululaisten kesätyöllistäminen

 

Eduskunta hyväksyi uuden nuorisolain sisällön
Tukea nuorten verkkovaikuttamisen hankkeille
Nuortenideat.fi esillä oppaassa "Verkostot haltuun - ideoita toimialarajojen ylittämiseen nuorisotyössä"

Nuortenideat.fi mukana Educa-messuilla 27.1.-28.1.2017

 

EDUSKUNTA HYVÄKSYI UUDEN NUORISOLAIN SISÄLLÖN

Eduskunta hyväksyi uuden nuorisolain sisällön 17.11. ensimäisessä käsittelyssä. Lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin sivistysvaliokunnan mietinnön SIVM 12/2016 mukaisena. Nuorisolaki käsitellään vielä toisessa käsittelyssä, jossa päätetään lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Uusi nuorisolaki astuu voimaan 1. tammikuuta 2017 ja se korvaa nuorisolain vuodelta 2006.

Nuorisolailla pyritään vahvistamaan nuorten edellytyksiä osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassa sekä edistämään nuorten yhdenvertaisuutta. Lisäksi lailla pyritään tukemaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä sekä parantamaan nuorten kasvu- ja elinoloja sekä nuorten oikeuksien toteuttamista. Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävänä on jatkossakin vastata nuorisotyön ja -politiikan johdosta valtionhallinnossa ja kuntien tehtävänä puolestaan järjestää nuorisotyön palveluita alueellisesti. 

Uudessa nuorisolaissa säädetään myös uudesta valtakunnallisesta nuorisotyön ja -politiikan ohjelmasta, jonka tavoitteena on olla valtion nuorisopolitiikan keskeinen suunnittelun ja ohjauksen väline.
 

TUKEA NUORTEN VERKKOVAIKUTTAMISEN HANKKEILLE

Jos sinulla on idea nuorten verkkovaikuttamiseen liittyvästä projektista, voit hakea siihen tukea EUth-yhteistyöhankkeen avoimesta hausta. ERYICA myöntää hankkeen puitteissa 10 000 euron tuen kymmenelle hanke-ehdotukselle. Hankkeissa tulee hyödyntää eurooppalaista OPIN-verkkosovellusta.

Hakemuksessa tulee osoittaa, millä tavoin projekti rakentaa sillan nuorten ja päättäjien välille OPIN-sovelluksen tarjoamia työkaluja hyödyntäen. Hakuaikaa on 31.12.2016 saakka. Lisää tietoa EUth-hankkeen sivuilla, joista löydät myös hakulomakkeen.
 

NUORTENIDEAT.FI ESILLÄ OPPAASSA "VERKOSTOT HALTUUN - IDEOITA TOIMIALARAJOJEN YLITTÄMISEEN NUORISOTYÖSSÄ"

Nuortenideat.fi esitellään Työterveyslaitoksen Combo-hankkeen julkaisemassa oppaassa "Verkostot haltuun - Ideoita toimialarajojen ylittämiseen nuorisotyössä" yhtenä hyvänä esimerkkinä nuorten osallistamisesta. Nuorten äänen kuuluville saamiseen tarvitaan usein toimialarajat ylittävää yhteistyötä ja sitä, että nuoret otetaan mukaan päätöksentekoon. On tärkeää, että nuoria aktivoidaan mukaan toiminnan tai palvelujen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Nuortenideat.fi:n tavoitteena onkin toimia matalankynnyksen vaikuttamispalveluna ja edistää nuorten osallisuutta tuomalla nuorten mielipiteet esiin ja huomioimalla ne päätöksenteossa.

Oppaaseen on koottu paljon käytännön vinkkejä ja ideoita verkostoitumiseen nuorten parissa toimiville. Yhdessä tekemällä nuorten osallisuuden, työelämävalmiuksien ja hyvinvoinnin edistäminen on vaikuttavampaa.
 

NUORTENIDEAT.FI MUKANA EDUCA-MESSUILLA 27.1.-28.1.2017

Opetusalan valtakunnallinen koulutustapahtuma Educa järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 27.–28.1.2017. Tervetuloa messuosastolle 6n99 tutustumaan Nuortenideat.fi-palveluun ja laajemmin demokratiakasvatukseen. Osastolla on jaossa mm. Sinä olet demokratiakasvattaja -oppaita. Toisena toimijana osastolla on Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry.

Lisätietoja tapahtumasta Educan nettisivuilla

 

 

 LAPSEN ELÄMÄÄ/NUOREN ELÄMÄÄ 

"Katso piirustukset videona tästä"