Asiointitili

www.asiointitili.fi

Kuntalaiset ja muut asiakkaat voivat lähettää Asiointitilin kautta kunnalle hakemuksia ja muita lomakkeita. Palvelu mahdollistaa kaksisuuntaisen viestinnän, eli kunta voi
Asiointitilin kautta esimerkiksi kysyä lisätietoja hakemuksiin ja toimittaa lopulta päätöksen tiedoksi. Lomakkeet ja hakemukset, jotka on tähän saakka palautettu kuntaan paperisina, voidaan nyt myös lähettää joko sähköisesti tai skannattuina asiointitilin kautta liitetiedostona. Lomakkeita lähettäessä viestin otsikkokenttään on kirjoitettava, mikä lomake on kyseessä. Erityisesti sähköistä täyttämistä varten suunnitellut lomakkeet täydentyvät vuoden 2015 aikana kunnan Lomakkeet -sivulle. Kunnan ja valtion viranomaiset eivät tietosuojasyistä lähetä arkaluontoista tai salassa pidettävää tietoa kenellekään kuntalaiselle sähköpostitse, mutta paperipostin toimitusosoitteen korvaavalle Asiointitilille tällaista itseään koskevaa tietoa voi lähettää.

Asiointitilin voi luoda itselleen ja ottaa käyttöön kuka tahansa, jolla on suomalainen henkilötunnus ja käytössään verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sähköinen henkilökortti. Asiointitilin voi sulkea milloin tahansa. Asiointitilin käyttö on kuntalaiselle vapaaehtoista, myös paperiset lomakkeet toimivat edelleen normaalisti.

Lisätietoja Asiointitilistä: http://www.asiointitili.fi. Palvelusta vastaa Valtiokonttori, jonka tehtävä on huolehtia, että Asiointitili on tietoturvallinen ja vallitsevan lainsäädännön mukainen.

Kansalaisen asiointitili asiakkaan näkökulmasta

 • Sähköisen asioinnin tietoturvallinen viestintäkanava kansalaisen ja viranomaisen välillä.
 • Osa Suomi.fi-portaalia (www.suomi.fi ), toimii myös suorassa osoitteessa https://asiointitili.suomi.fi .
 • Käyttö on kansalaiselle vapaaehtoista ja maksutonta.
 • Perustuu kansalaisen antamaan suostumukseen.
 • Kansalainen tunnistautuu asiointitilille mobiilivarmenteella, omilla pankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla.
 • Tietoturvan ja tietosuojan näkökulmasta varmistettu palvelu.
 • Asiointitilin kautta kansalaiset voivat vastaanottaa viranomaisten lähettämiä tiedoksiantoja, päätöksiä ja muita asiakirjoja sähköisesti turvallisesti yhdestä paikasta. Palvelu mahdollistaa sekä tavallisen että todisteellisen tiedoksiannon toimittamisen kansalaiselle.
 • Palvelun ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa valtiovarainministeriön toimeksiannosta Valtiokonttorissa toimiva Valtion IT-palvelukeskus. 
 • Asiakas voi laittaa asiansa vireille aivan samaan tapaan kuin ennenkin eli käyttämällä sähköistä asiointipalvelua, lähettämällä hakemuksen postitse tai asioimalla viraston palvelupisteessä.
 • Asiakas tekee hakemuksen ja antaa tarvittaessa suostumuksen viranomaisen palvelussa viestien ja asiakirjojen toimittamiseksi asiointitilille.
 • Kun viranomainen on käsitellyt asiakkaan vireille paneman asian, voidaan päätös tai tiedoksianto lähettää sähköisesti suoraan asiointitilille.

 

Ota asiointitili käyttöösi

Lisätietoja asiointitilistä valtiokonttorin sivuilla