Pelastuslaitos

Jätehuolto

Pyhärannan kunnassa on sopimusperusteinen jätteenkuljetus kaikilla kiinteistöillä. Kunnan tehtävänä on valvoa kiinteistöjen ja jätteenkuljetusyritysten välisiä sopimuksia.

 HYÖTYJÄTEPISTEET PYHÄRANNASSA

 Ihoden koulun pihalla, Ihoden kylätie 27

Ympäristönsuojelu

 

  •         ympäristö- ja maa-ainesluvat
  •         muut ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaiset tehtävät
  •         jätehuollon valvonta ja neuvonta - vesiensuojelu
  •         ilmansuojelu
  •         luonnonsuojelu
  •         saastuneet maat
  •         Life-hanke Otajärvellä, Varsinais-Suomen
  •         Agenda


 
Tältä sivulta löytyvät Pyhärannan kunnan ympäristönsuojelumääräykset, jotka ovat tulleet voimaan 1.1.2010

Asumispalvelut

Kotihoidon palvelut ja kotihoidon tukipalvelut tukevat pyhärantalaisten iäkkäiden ihmisten kotona asumista räätälöidysti ja asiantuntevasti mahdollisimman pitkään. Kun kotiin vietävät palvelut eivät ole iäkkäälle ihmisille enää riittävät kotona asumisen mahdollistajat, on tilanteen vaatiessa mahdollista siirtyä palveluasumiseen.

Vanhainkoti

Kaukolankoti on Laitilan (38 paikkaa), Rauman (3 paikkaa) ja Pyhärannan (11 paikkaa) omistama 52 paikkainen vanhainkoti. Johtajana toimii Ritva Miesmaa, puhelin (02) 8501 8413 tai 050-5180 591.

Hakemuksia vanhainkotiin saa sosiaalitoimistosta, puh. Toimistosihteeri Marja Viismaa  sekä alla olevasta linkistä.

 Lisätietoja: Toimistosihteeri Marja Viismaa 044- 7383 415 tai kotihoidon ohjaaja Kaisa Kurtakko-Hattula 044-7383 450

 

Linkki: Hakemus Kaukolan vanhainkotiin

Päivätoiminta

Vakka-Suomen kansalaisopisto ja Pyhärannan kunta järjestävät päivätoimintaa ikäihmisille (yli 65v) keväällä 2018.  

Paikkana Kaukan kyläkoti, Kaukanraitti 24, 23950 Pyhäranta (huomioithan, että paikka on muuttunut viime syksystä!)

 

Omaishoidontuki

Omaishoidon tuella tarkoitetaan omaishoitolain mukaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi maksettavaa hoitopalkkiota ja palveluja, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Hoitopalkkio määritellään tapauskohtaisesti ja myönnetään porrastettuna hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella.

Tukipalvelut ja maksut

PYHÄRANNAN KOTIHOIDON PALVELUHINNASTO

alk. 1.5.2018

 

KOTIHOIDON TUKIPALVELUT:

ateriapalvelu                                                       10€/kerta

Kotihoito ja tukipalvelut

Pyhärannan kotihoito vastaa pyhärantalaisille iäkkäille ihmisille kotiin annettavista kotihoidon palveluista, kotihoidon tukipalveluista ja kotisairaanhoidon palveluista. Kaikki Pyhärannan kunnan kotihoidon palvelut tuottaa 1.10.2017 alkaen Attendo oy. Kotihoito voi olla säännöllistä tai tilapäistä. Iäkäs henkilö voi olla myös vain kotihoidon tukipalveluasiakas. Tukipalveluita ovat muun muassa ateria-, kauppa-, ja saunapalvelut. 

Ikäihmisten palvelut

Tästä osiosta löydät pyhärantalaisille ikäihmisille ja heidän omaisilleen tarkoitetut palvelut.

 

Ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015 (PDF)

 

Sivut

Tilaa syöte Pyhärannan kunta RSS