Päivätoiminta

Vakka-Suomen kansalaisopisto ja Pyhärannan kunta järjestävät päivätoimintaa ikäihmisille (yli 65v) keväällä 2018.  

Paikkana Kaukan kyläkoti, Kaukanraitti 24, 23950 Pyhäranta (huomioithan, että paikka on muuttunut viime syksystä!)

 

Omaishoidontuki

Omaishoidon tuella tarkoitetaan omaishoitolain mukaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi maksettavaa hoitopalkkiota ja palveluja, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Hoitopalkkio määritellään tapauskohtaisesti ja myönnetään porrastettuna hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella.

Tukipalvelut ja maksut

PYHÄRANNAN KOTIHOIDON PALVELUHINNASTO

alk. 1.5.2018

 

KOTIHOIDON TUKIPALVELUT:

ateriapalvelu                                                       10€/kerta

Kotihoito ja tukipalvelut

Pyhärannan kotihoito vastaa pyhärantalaisille iäkkäille ihmisille kotiin annettavista kotihoidon palveluista, kotihoidon tukipalveluista ja kotisairaanhoidon palveluista. Kaikki Pyhärannan kunnan kotihoidon palvelut tuottaa 1.10.2017 alkaen Attendo oy. Kotihoito voi olla säännöllistä tai tilapäistä. Iäkäs henkilö voi olla myös vain kotihoidon tukipalveluasiakas. Tukipalveluita ovat muun muassa ateria-, kauppa-, ja saunapalvelut. 

Ikäihmisten palvelut

Tästä osiosta löydät pyhärantalaisille ikäihmisille ja heidän omaisilleen tarkoitetut palvelut.

 

Ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015 (PDF)

 

Toimeentulotuki

Vammaisneuvosto

Vammaiset henkilöt, heidän omaiset ja vammaisjärjestöt muodostavat yhteistyöryhmän, mitä kutsutaan vammaisneuvostoksi.  Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää ja seurata kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta.

Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa. Vammaisneuvosto edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoista osallistumista kunnan palveluiden kehittämiseen.

Vammaispalvelut

Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Vammaispalvelulain mukaisesti etuuksia ja palveluja voivat hakea ne henkilöt, joilla vamman tai sairauden vuoksi on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Kotihoito ja vanhustyö

Sosiaalipäivystys

Virka-aikana yhteys Pyhärannan kunnan sosiaalitoimeen puh. 044 7383 419 ja virka-ajan ulkopuolella tulee soittaa yleiseen hätänumeroon 112.

Sivut

Tilaa syöte Pyhärannan kunta RSS