Tukipalvelut ja maksut

PYHÄRANNAN KOTIHOIDON PALVELUHINNASTO

alk. 1.5.2018

 

KOTIHOIDON TUKIPALVELUT:

ateriapalvelu sis. kuljetuksen: 10€/ateria

Kotihoito ja tukipalvelut

Pyhärannan kotihoito vastaa pyhärantalaisille iäkkäille ihmisille kotiin annettavista kotihoidon palveluista, kotihoidon tukipalveluista ja kotisairaanhoidon palveluista. Kaikki Pyhärannan kunnan kotihoidon palvelut tuottaa 1.10.2017 alkaen Attendo oy. Kotihoito voi olla säännöllistä tai tilapäistä. Iäkäs henkilö voi olla myös vain kotihoidon tukipalveluasiakas. Tukipalveluita ovat muun muassa ateria-, kauppa-, ja saunapalvelut. 

Ikäihmisten palvelut

Varsinais-Suomen keskitetty ikäihmisten asiakas- ja palveluohjauksen puhelinpalvelu

Puhelimesta vastaillaan myös pyhärantalaisten ikäihmisten ja omaishoitajien kysymyksiin arkipäivisin klo: 9-15 välisenä aikana. 

PUHELINPALVELU puh. 02-262 61 64

Toimeentulotuki

Vammaisneuvosto

Vammaiset henkilöt, heidän omaiset ja vammaisjärjestöt muodostavat yhteistyöryhmän, mitä kutsutaan vammaisneuvostoksi.  Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää ja seurata kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta.

Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa. Vammaisneuvosto edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoista osallistumista kunnan palveluiden kehittämiseen.

Vammaispalvelut

Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Vammaispalvelulain mukaisesti etuuksia ja palveluja voivat hakea ne henkilöt, joilla vamman tai sairauden vuoksi on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Kotihoito ja vanhustyö

Sosiaalipäivystys

Virka-aikana yhteys Pyhärannan kunnan sosiaalitoimeen puh. 044 7383 419 ja virka-ajan ulkopuolella tulee soittaa yleiseen hätänumeroon 112.

Sosiaaliasiamies

Pyhäranta ostaa sosiaaliasiamiehen palvelut Merikratokselta.

Kaikki sosiaaliasiamiehen palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Sivut

Tilaa syöte Pyhärannan kunta RSS