"Asiantuntija, lapset, nuoret ja perheet" - työpaikka avoinna

Pyhärannan kunta hakee asiantuntijaa (lapset, nuoret ja perheet) määräaikaiseen työsopimussuhteiseen tehtävään ajalle 1.10.2017-30.9.2018.

Avoinna oleva tehtävä sijoittuu kahdelle eri vastuualueelle: nuorisotyö ja lapsiperheiden palvelut. 

Työtoiminnan ohjaajan / nuorisotyöntekijän määräaikainen virka avoinna

Pyhärannan kunta hakee työtoiminnan ohjaajaa/etsivää nuorisotyöntekijää  (asiantuntija, työllisyys) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 24.10.2017-31.10.2018 (aloitusaika sovittavissa aikaisemmaksi).

Vesihuolto tiedottaa

Tarjouspyyntö, tehostetun palveluasumisen hankinta

TARJOUSPYYNTÖ Rohdaisissa sijaitsevasta rakennuspaikasta

Ajankohtaiset kokoukset

Liikunta- ja urheiluseuroille infoa

Kunnanvirasto on suljettuna 3.7. - 30.7.2017

Sosiaaliosaston puhelinpäivystys:

Sosiaalitoimen puhelinpäivystys virka-aikana klo 8-16, puh. 044 738 3419.

Virka-ajan ulkopuolisesta sosiaalipäivystyksestä vastaa Vakka-Suomen sosiaalipäivystys puh. 112.

Kotihoidon puhelinpäivystys:

Joka päivä klo 8 – 19 puh. 044-7383 450

Tekninen toimi:

Kunnanhallituksen jaostot

Pyhärannan kunnan hallintosäännön (31.10.2017 § 42) 4.1 §:n mukaan kunnanhallituksella on kolme (3) jaostoa, joita kutsutaan palvelu-, hallinto- ja elinvoimajaostoiksi tai muilla valtuuston päättämillä nimillä. Hallintosäännön 4 b §:n mukaan jaostot käyttävät kunnanhallituksen niille siirtämää toimivaltaa asioissa, jotka voivat koskea kuntalaisten hyvinvoinnin ja kunnan alueen kehittämistä, kunnan palveluja tai kunnan sisäistä hallintoa. Jaostoja asettaessaan kunnanhallituksen tulee päättää kuinka monta jäsentä ja varajäsentä kuhunkin jaostoon nimetään.

Viranhaltijapäätökset

Sivut

Tilaa syöte Pyhärannan kunta RSS