Ajankohtaiset kokoukset

Liikunta- ja urheiluseuroille infoa

Kunnanvirasto on suljettuna 3.7. - 30.7.2017

Sosiaaliosaston puhelinpäivystys:

Sosiaalitoimen puhelinpäivystys virka-aikana klo 8-16, puh. 044 738 3419.

Virka-ajan ulkopuolisesta sosiaalipäivystyksestä vastaa Vakka-Suomen sosiaalipäivystys puh. 112.

Kotihoidon puhelinpäivystys:

Joka päivä klo 8 – 19 puh. 044-7383 450

Tekninen toimi:

Kunnanhallituksen jaostot

Pyhärannan kunnan hallintosäännön (31.10.2017 § 42) 4.1 §:n mukaan kunnanhallituksella on kolme (3) jaostoa, joita kutsutaan palvelu-, hallinto- ja elinvoimajaostoiksi tai muilla valtuuston päättämillä nimillä. Hallintosäännön 4 b §:n mukaan jaostot käyttävät kunnanhallituksen niille siirtämää toimivaltaa asioissa, jotka voivat koskea kuntalaisten hyvinvoinnin ja kunnan alueen kehittämistä, kunnan palveluja tai kunnan sisäistä hallintoa. Jaostoja asettaessaan kunnanhallituksen tulee päättää kuinka monta jäsentä ja varajäsentä kuhunkin jaostoon nimetään.

Pyhärannan valtuusto ja kunnanhallitus kokoontuvat maanantaina 12.6.2017

08.06.2017

Pyhärannan valtuuston kokouksessa käsitellään valtuutettujen istumajärjestys, hallintosäännön korjaaminen sekä uskottujen miesten valinta. Julkinen kokous alkaa klo 18. Kokous lähetetään Youtuben kautta, jona linkki osoitteessa www.pyharanta.fi/kunnanvaltuusto. Älytelevisioissa Youtubesta hakemalla ”Live Pyhärannan kunta”. Esityslista luettavissa osoitteessa pyharanta.ktweb.fi

Sidonnaisuudet

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset

Luottamushenkilöiden sidonnaisuudet listataan luottamushenkilöiden tekemien omien ilmoitusten perusteella 1.6.2017 alkaen.

Luottamushenkilöiden sidonnaisuuksien ilmoittaminen perustuu uudistuneeseen kuntalakiin 410/2015 84 § Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

"Asiantuntija, palvelut ja henkilöstö"-virka avoinna

Toimistotyöntekijä, Pyhärannan kunta, Pyhäranta

"ASIANTUNTIJA, PALVELUT JA HENKILÖSTÖ" -VIRKA
  
Pyhärannan kunnan tuki- ja hallintopalveluiden tulosalueelle haetaan 1.9.2017 alkaen asiantuntijaa työskentelemään mielenkiintoisten ja haastavien toimistotehtävien saralla. Tavoitteena on luoda pohja Suomen parhaalle asukaskokemukselle arjen helppoutta hallintotoimintaan hakien.

Asuntoilta ma 5.6.2017 klo 17.30 Raumalla

Vuokra-asunnoille on Raumalla ja Rauman seudulla kasvavaa kysyntää. Rauman kaupunki järjestää tämän tilaisuuden niille, jotka suunnittelevat asuntonsa vuokraamista pidemmäksi tai lyhyemmäksi ajaksi. Tilaisuus soveltuu myös heille, jotka jo vuokraavat asuntoaan.

Katso ohjelma

 

Tarjouspyyntö: Ikääntyneiden kotihoidon ja tukipalvelujen tuotanto

Kuntalaisilta pyydetään muistutuksia 5.6.2017 klo 12 mennessä strategiatoimikunnan esityksestä uudeksi Pyhärannan strategiaksi

Strategiatoimikunnan esitys uudesta strategiasta, jonka johdosta kuntalaisilta pyydetään muistutuksia viimeistään 5.6.2017 klo 12 mennessä osoitteeseen kunta@pyharanta.fi tai Pajamäentie 4, 23950 Pyhäranta. Strategia on tarkoitus hyväksyä 5.6.2017 klo 18 alkavassa valtuuston kokouksessa.

 

Ehdotus Pyhärannan strategiaksi 2017-2021

Sivut

Tilaa syöte Pyhärannan kunta RSS