Kuntalaisilta pyydetään muistutuksia 5.6.2017 klo 12 mennessä strategiatoimikunnan esityksestä uudeksi Pyhärannan strategiaksi

Strategiatoimikunnan esitys uudesta strategiasta, jonka johdosta kuntalaisilta pyydetään muistutuksia viimeistään 5.6.2017 klo 12 mennessä osoitteeseen kunta@pyharanta.fi tai Pajamäentie 4, 23950 Pyhäranta. Strategia on tarkoitus hyväksyä 5.6.2017 klo 18 alkavassa valtuuston kokouksessa.

 

Ehdotus Pyhärannan strategiaksi 2017-2021

Ihodessa käynnissä arkeologiset inventoinnit

Ihoden osayleiskaavahankkeessa on noussut esiin tarve laatia alueella muinaismuistoselvitys.

Selvitys tehdään kevään ja kesän aikana.

Palvelu on hankittu Arkebuusi osuuskunnalta.Työn toteuttavat arkeologit Jouko Pukkila ja Jouni Taivainen.

Yhteystiedot: info@arkebuusi.fi   puh. 040 213 9903

Tarjouspyyntö

Pyhärannan kunta pyytää alustavia tarjouksia suunnittelun kohteena olevasta alueesta tai yksittäisistä tonteista. Tässä vaiheessa kaavoitustilanteesta johtuen, tarjouksia pidetään ehdollisina sen osalta, että tontit myydään kun asemakaavamuutos on lainvoimainen. Alue vapautuu kunnan hallintaan heinäkuun loppuun 2017 mennessä. Alueella on tällä hetkellä rakennuksia, jotka tulee purkaa ennen uudisrakentamista. Tavoitteena on, että kaavaprosessi on valmis alkusyksystä, jonka jälkeen rakentaminen voidaan välittömästi aloittaa.

Tarjouspyyntö kiinteistöistä Palvelukeskus Ankkuri ja Ihoden monitoimitalo

Pyhärannan kunta pyytää tarjouksia seuraavista kohteista: 

1.     Palvelukeskus Ankkuri (Pyhärannan terveyskeskus) osoitteessa Retkentie 6, 23950 Pyhäranta (631-416-9-52 ja 2280 m2 osa kiinteistöstä 631-416-25-3); sekä

Viraston yleisöpalveluaikojen tilapäiset muutokset

Kunnanvirasto on suljettuna yleisöpalvelulta pe 28.4.  ja

pe 26.5. sekä

3.7. - 30.7.2017.

 

 

 

Avustukset haettavana

Kesätyöntekijät

Hiihdon kunnanmestaruudet peruttu

Kuntavaaliehdokkaat 2017

Sairaanhoitajan sijaisuus, kotipalvelu

Pyhärannan kunta hakee 1.3.-30.6.2017 väliselle ajalle

KOTIPALVELUUN SAIRAANHOITAJAN SIJAISTA

 

Pyhärannan kunnan kotihoitotiimit työskentelevät koko kunnan alueella. Sairaanhoitaja vastaa asiakkaiden  hoidosta ja tiimin tukemisesta.

Sivut

Tilaa syöte Pyhärannan kunta RSS