Nopeusrajoitusmuutos Unaja-Pyhäranta yhdystielle

10.03.2016

Varsinais-Suomen ELY-keskus on tieliikennelain 25 §:n 1 momentin nojalla päättänyt määrätä 26.2.2016 tielle nro 1960 uudeksi nopeusrajoitukseksi 60 km/h nykyisen 80 km/h yleisrajoituksen tilalle. Rajoitus tulee voimaan, kun nopeusrajoitusmerkit on asetettu tien varteen. ELY-keskuksen päätöksestä tarkemmin liitteessä

ELY-keskuksen päätös ja karttaotteet