Omaishoidontuki

Omaishoidon tuella tarkoitetaan omaishoitolain mukaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi maksettavaa hoitopalkkiota ja palveluja, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Hoitopalkkio määritellään tapauskohtaisesti ja myönnetään porrastettuna hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella.

Omaishoidettavan tulee saada Kelan korotettua eläkkeensaajan hoitotukea, jonka jälkeen on mahdollista hakea kunnan maksamaa omaishoidontukea. Omaishoidon tuki on määräraha-sidonnainen palvelu, jonka myöntäminen perustuu kunnan harkintaan.

Omaishoito, ikäihmiset (yli65v) p. 044 7383 421

Omaishoito, vammaiset ja pitkäaikaissairaat p. 044 7383 419

 

Eläkettä saavan hoitotuki/Kela

Korotettu eläkkeensaajan hoitotuki/Kela

Omaishoidontukihakemus (PDF)