Päivähoito antaa varhaiskasvatusta

YLEISTÄ

Varhaiskasvatuslain mukaan kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on äidin tai isän vanheimpainrahakauden päätyttyä oikeus kunnan järjestämään kokopäiväiseen varhaiskasvatuspaikkaan. Pyhärannassa valintaoikeuden piirissä oleville lapsille tarjotaan varhaiskasvatusta päiväkodin yksiköissä Ihodessa, Rohdaisissa ja Reilassa sekä perhepäivähoitajan kotona.

Varhaiskasvatusken ohjekirjana voidaan pitää sivistyslautakunnan 17.2.2011 hyväksymää varhaiskasvatussuunnitelmaa. Vuorohoitoa järjestetään päiväkodissa Ihodessa. Vuorohoidon järjestämisten toimintaohjeet .

Varhaiskasvatuspaikkoja voi hakea jatkuvasti. Hakemus on kuitenkin tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan.

Jos tarve aiheutuu huoltajan ennakoimattomasta työllistymisestä, koulutuksesta tai opiskelusta, paikkaa on haettava mahdollisimman pian. Tällöin vähimmäisaika hoidon järjestämiseksi on kaksi viikkoa. 
Hakulomakkeita saa kunnanvirastosta, ja lomake löytyy myös kunnan nettisivujen lomakepankista. Hakemus toimitetaan kunnanvirastoon. Varhaiskasvatuspaikasta tehdään kirjallinen päätös.
Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan kuukauden keskimääräisen viikkotuntimäärän mukaisesti. Keskimääräinen tuntimäärä on voimassa vähintään 3 kk.
Keskimääräiseen viikkotuntimäärän muutoshakemus tehdään samalla varhaiskasvatuksen hakulomakkeella ( Päivitys vanhaan sopimukseen). 

 

VARHAISKASVATUSMAKSUT:

Varhaiskasvatusmaksut Pyhärannassa 1.8.2018 alkaen.

 

Kun hoitopaikasta on päätetty, tehdään päätös varhaiskasvatusmaksusta. Mikäli hakija ei ilmoita perheen tuloja, määrätään haetun keskimääräisen viikkotuntimäärän mukainen enimmäismaksu. 
Tuloperusteisen varhaiskasvatusmaksun määrittämiseksi perheen tulot tulee selvittää tuloselvityslomakkeella ( löytyy kunnan nettisivuilta lomakepankista).
Lomake palkkatositteineen toimitetaan varhaiskasvatushakemuksen liitteenä tai viimeistään hoitosuhteen alkaessa kunnanvirastoon. Mikäli perheen tulot muuttuvat,  huoltajan tulee hakea päivähoitomaksuun tarkistusta em. tuloselvityslomakkeella.

 

PÄIVÄHOITOPAIKAN IRTISANOMINEN:

Päivähoitopaikka tulee irtisanoa kirjallisesti lomakkeella, jonka saa kunnanvirastosta tai lomakepankista. Irtisanomisilmoituksen voi jättää lapsen hoitopaikkaan tai kunnanvirastoon. Päivähoitopaikka tulee irtisanoa ennen viimeistä hoitopäivää.

Päivähoitopaikan peruminen
Jos lapselle haettua ja myönnettyä hoitopaikkaa ei peruta ennen hoitosuhteen alkamista, peritään hoitomaksua puolet kuukausimaksusta.