Perhehoito

13.01.2020

Hanna Piironen

Palvelu- ja kehityspäällikkö
044 738 3421
hanna.piironen(at)pyharanta.fi

 

 

HAE TÄSTÄ IKÄIHMISTEN PERHEHOITAJAKSI

Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa. Perhehoitoa annetaan henkilölle, jonka hoitoa tai muuta huolenpitoa ei voida tarkoituksenmukaisesti järjestää hänen omassa kodissaan tai muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita hyväksi käyttäen ja jonka ei katsota olevan laitoshuollon tarpeessa. 

Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus perheenomaiseen ja hänen tarpeidensa mukaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä perusturvallisuuden ja sosiaalisten suhteiden edistämiseen. Ikäihmisten hoidossa on tärkeää hoivan ja huolenpidon sekä kodinomaisen turvallisen asumisen järjestämisen ja toimintakyvyn tukeminen ottaminen huomioon ikäihmisen käytettävissä olevat voimavarat.

Perhehoito voi olla joko lyhytaikaista tai pitkäaikaista perustuen yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Perhehoitoa voidaan toteuttaa myös osavuorokautisena perhehoitona, joko päivä- tai yöhoitona.