Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on kodinomaista, turvallista ja lapsen huomioon ottavaa hoitoa. Hoitopaikkana on yleensä hoitajan koti.

Perhepäivähoidossa päivähoidon rungon luo hyvä perushoito. Ulkoilu, ruokailu ja lepo ovat myös kasvatustilanteita, joissa tuetaan omantoimisuutta ja opitaan hyviä tapoja. Leikki on lasten työtä.

Perhepäivähoitaja luo mahdollisuudet leikin toteuttamiselle ja on lasten käytettävissä kun aikuista tarvitaan.

 

PERHEPÄIVÄHOITAJAT

Ihodessa 1 perhepäivähoitaja.