Perhetyö

Katariina Venttola

Erityisasiantuntija (perhetyö)
044-738 3434
katariina.venttola@pyharanta.fi

 

Perhetyö voi olla perhe- tai yksilökohtaista. Perhetyö tukee ja ohjaa vanhempia tai muita lapsen kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa sekä perheen elämäntilanteessa.

Perhetyön tuki:

 • lapsen ja vanhemman suhteen tukeminen
 • positiivisten kasvatuskeinojen löytäminen
 • perheen omien voimavarojen löytäminen ja lisääminen
 • opastaminen arjen ongelmien hallinnassa
 • kannustaminen perheen yhteiseen ajankäyttöön
 • yhdessä tekeminen
 • palvelujen kartoittaminen ikätason mukaisen kehityksen tukeminen

 

Perhetyö voi olla myös osa lastensuojelutarpeen selvitystä, jolloin arvioidaan vanhemmuutta sekä lapsen kasvuympäristöä. Perhetyön tavoitteet laaditaan yhdessä perheen ja perhetyöntekijän sekä sosiaalityöntekijän kanssa. Lähtökohtana on tavoitteiden mukainen toiminta sekä perheen omien voimavarojen ja elämänhallinnan tukeminen.

 

Ennaltaehkäisevä perhetyö

Ennaltaehkäisevällä perhetyöllä tarkoitetaan lapsiperheille järjestettävää kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä tukemista. Perhettä autetaan kokonaisuutena, mutta myös perheenjäsenten yksilöllisiin tarpeisiin pyritään vastaamaan. Perhetyö on aina vapaaehtoisuuteen perustuvaa eikä vaadi lähetettä tai asiakkuutta lastensuojelussa.

Perhetyö voi liittyä

 • vanhemmuuden tukemiseen
 • lasten hoidon ja kasvatuksen ohjaamiseen
 • kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan
 • perheen toimintakyvyn vahvistamiseen
 • perheen vuorovaikutustaitojen tukemiseen ja sosiaalisten verkostojen laajentamiseen
 • syrjäytymisen ehkäisyyn