Perhetyö

Katariina Venttola

Erityisasiantuntija (perhetyö)
044-738 3434
katariina.venttola@pyharanta.fi

 

Perhetyö voi olla perhe- tai yksilökohtaista ja se on ennaltaehkäisevä tukitoimenpide. Perhetyö tukee ja ohjaa vanhempia tai muita lapsen kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa sekä perheen elämäntilanteessa.

Perhetyö voi olla myös osa lastensuojelutarpeen selvitystä, jolloin arvioidaan vanhemmuutta sekä lapsen kasvuympäristöä. Perhetyön tavoitteet laaditaan yhdessä perheen ja perhetyöntekijän sekä sosiaalityöntekijän kanssa. Lähtökohtana on tavoitteiden mukainen toiminta sekä perheen omien voimavarojen ja elämänhallinnan tukeminen.